Møglestu tester nye NDLA

Gjennom pilotklasseprosjektet bidrar de med testing og konkrete forslag til forbedringer av digitale læremidler sammen med andre elever og lærer i landet.

Forenkler

– Jeg håper at det blir litt enklere å bruke NDLA i fremtiden, forteller Markus Andreas Blom. Han er førsteårselev på medier og kommunikasjon ved Møglestu vgs og tester prototypen til nye NDLA. På en datamaskin løser 16-åringen ulike oppdrag gitt av veileder Julie Bjørnstad i NDLA. Samtidig, i et annet rom på skolen, sitter tre personer og følger med på navigasjonsmønstre, tidsbruk og kommentarer underveis.

Brukervennlig

– Elevene gir oss innspill på konkrete forbedringer som skal gjøre NDLA mer brukervennlig, forteller Hanne-Lisbet Løite. Konsentrasjonen er på topp når Blom og medelevene tester prototypen. Målet er å skape en best mulig arena for læring. Tilbakemeldingene brukes til å justere og lage et nytt utkast av fremtidens NDLA.

Cecilie Eftedal, Hanne-Lisbet Løite og Tormod Nordsletten er dypt konsentrert i observasjonsrommet under brukertestene.

Cecilie Eftedal, Hanne-Lisbet Løite og Tormod Nordsletten er dypt konsentrert i observasjonsrommet under brukertestene.

Prototype

– Det var greit å gjennomføre brukertesten. Jeg hadde egentlig ikke så mange forventninger, men fikk høre litt om hva som foregikk av en venn, forteller Blom. Rundt 25 minutter brukte han på oppgavene i testlaben.
– Elevene blir presentert for en prototype av nye NDLA og forsøker å løse ulike oppdrag. Vi analyserer klikkmønstre, bruk av ikoner, plassering av elementer på siden, navigasjon og andre tilbakemeldinger underveis, forteller Løite. Sammen med henne i observasjonsrommet sitter Tormod Nordsletten fra Netlife Research. Han samler inn alle relevante data fra undersøkelsen, og skal bidra i analysen av det som etterhvert vokser til store mengder kunnskap fra testene.

Enestående lagspill

– Å involvere brukerne i utviklingen på denne måten er unikt i læremiddelsammenheng, jeg kjenner ikke til noen forlag som jobber så tett med brukerne, avslutter Hanne-Lisbet Løite.

Møglestu vgs ligger i Lillesand i Aust-Agder fylke.

Møglestu vgs ligger i Lillesand i Aust-Agder fylke.

Elever og lærere former nye NDLA

Gjennom pilotklasseprosjektet har vi høstet viktige innspill i utvikling av gode læringsressurser. I vår fikk vi blant annet god hjelp av elever fra Gausdal vgs med forslag til bedre navigering og ny forside.

Har du lyst til å bidra i utvikling og forbedring av NDLA? Her er vår invitasjon:

Invitasjon

NDLA har gleden av å invitere deg og din klasse til å delta i vårt pilotklasseprosjekt for skoleåret 2016/2017. Vi hadde stor suksess med å knytte til oss pilotklasser forrige skoleår, og vi ønsker å fortsette ordningen. NDLA tar brukerne på alvor og ønsker derfor å involvere deg og dine elever i utvikling og forbedring av NDLA.

Pilotklasseprosjektets hensikt

 • å involvere deg og dine elever i revidering, oppdatering og forbedring av fag og/eller innhold på NDLA.no
 • å innhente informasjon om hvordan du og din klasse bruker digitale ressurser fra NDLA og andre kilder i undervisningen
 • å sikre kvaliteten på innholdet vårt

Aktuelle oppdrag

 • vurdere, teste og gi tilbakemelding på struktur, brukervennlighet, fag, temaer og/eller enkeltressurser på ndla.no
 • produsere innhold som for eksempel oppgaver, undervisningsopplegg, fagressurser
 • presentere og dele hvordan NDLA-faget kan brukes i undervisningssammenheng. Dette kan gjøres skriftlig, i en videosamtale, på en konferanse eller ved å dele et undervisningsopplegg på deling.ndla.no
 • brukertesting av digitale verktøy og tjenester som for eksempel Kahoot!, samtavla.no, klimalab.no og samhandlingsverktøy. I utgangspunktet gjelder dette alle fag på ndla.no

Organsering

 1. Felles oppstartssamling. Pilotklasseprosjektet settes i gang med en felles oppstartssamling for alle pilotlærere tirsdag 18. oktober på Gardermoen. Her vil dere få grundig informasjon om hva prosjektet innebærer av gjensidige forventninger og forpliktelser. I tillegg blir det god anledning til å bli kjent med andre pilotlærere.
 2. Omfang: Innhold og omfang på oppdraget vil kunne variere. Det kan for eksempel dreie seg om jevnlig vurdering av konkrete fagressurser, ad hoc – testing av ressurser under utvikling eller brukertesting av struktur, brukervennlighet, digitale verktøy o.l.  
 3. Fast kontaktperson i NDLA
 4. Skriftlig avtale med nærmere detaljer vil bli utarbeidet

Aktuelle fag

Vi ønsker primært pilotklasser i følgende fag:

 • Medieuttrykk og mediesamsfunnet Vg1
 • Tysk 1
 • Historie Vg2/Vg3
 • Vg1 service og samferdsel
 • Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2
 • Helsearbeiderfag Vg2
 • Brønnteknikk Vg2

Merk! For brukertesting av digitale verktøy og tjenester er alle fag på ndla.no aktuelle.

Godtgjøring

Samarbeidet godtgjøres med et honorar på inntil kr 30 000,- avhengig av oppdragsstørrelse. Pilotklassen får utbetalt honoraret på slutten av 2016. Beløpet skal gå til  klassen i fellesskap og kan for eksempel brukes til klassetur, ekskursjoner eller lignende. Lærer får utbetalt beløpet på slutten av skoleåret (april/mai 2017).

Sagt om fjorårets prosjekt:

 • Det har tvunget seg fram tanker og ideer om hvorfor vi underviser som vi gjør. Større refleksjon fra meg som lærer på hva, hvorfor og hvordan jeg legger opp undervisningen.
 • Fint å vite at NDLA ønsker å få og er villige til å ta i mot tilbakemeldinger av brukerne/elever.
 • Elevene har fått erfart at de har en kompetanse som er til nytte for andre.

Høres dette interessant ut? Send en mail til pilotklasseansvarlig Hanne-Lisbet Løite med følgende informasjon: Navn, epost og telefon til lærer, fag/klasse, litt om klassen, begrunnelse for å delta, hva dere kan bidra med og annen relevant informasjon.

Ved stor interesse ser vi oss nødt til å prioritere. Vi ønsker gjerne skoler som kan delta med flere pilotklasser.

Frist for tilbakemelding: Tirsdag 27. september

Ta kontakt hvis du lurer på noe!

Hilsen

Hanne-Lisbet Løite
pilotklasseansvarlig i NDLA
telefon: 40 21 77 95
hannelisbetloite@ndla.no