Elever og lærere former nye NDLA

Gjennom pilotklasseprosjektet har vi høstet viktige innspill i utvikling av gode læringsressurser. I vår fikk vi blant annet god hjelp av elever fra Gausdal vgs med forslag til bedre navigering og ny forside.

Har du lyst til å bidra i utvikling og forbedring av NDLA? Her er vår invitasjon:

Invitasjon

NDLA har gleden av å invitere deg og din klasse til å delta i vårt pilotklasseprosjekt for skoleåret 2016/2017. Vi hadde stor suksess med å knytte til oss pilotklasser forrige skoleår, og vi ønsker å fortsette ordningen. NDLA tar brukerne på alvor og ønsker derfor å involvere deg og dine elever i utvikling og forbedring av NDLA.

Pilotklasseprosjektets hensikt

 • å involvere deg og dine elever i revidering, oppdatering og forbedring av fag og/eller innhold på NDLA.no
 • å innhente informasjon om hvordan du og din klasse bruker digitale ressurser fra NDLA og andre kilder i undervisningen
 • å sikre kvaliteten på innholdet vårt

Aktuelle oppdrag

 • vurdere, teste og gi tilbakemelding på struktur, brukervennlighet, fag, temaer og/eller enkeltressurser på ndla.no
 • produsere innhold som for eksempel oppgaver, undervisningsopplegg, fagressurser
 • presentere og dele hvordan NDLA-faget kan brukes i undervisningssammenheng. Dette kan gjøres skriftlig, i en videosamtale, på en konferanse eller ved å dele et undervisningsopplegg på deling.ndla.no
 • brukertesting av digitale verktøy og tjenester som for eksempel Kahoot!, samtavla.no, klimalab.no og samhandlingsverktøy. I utgangspunktet gjelder dette alle fag på ndla.no

Organsering

 1. Felles oppstartssamling. Pilotklasseprosjektet settes i gang med en felles oppstartssamling for alle pilotlærere tirsdag 18. oktober på Gardermoen. Her vil dere få grundig informasjon om hva prosjektet innebærer av gjensidige forventninger og forpliktelser. I tillegg blir det god anledning til å bli kjent med andre pilotlærere.
 2. Omfang: Innhold og omfang på oppdraget vil kunne variere. Det kan for eksempel dreie seg om jevnlig vurdering av konkrete fagressurser, ad hoc – testing av ressurser under utvikling eller brukertesting av struktur, brukervennlighet, digitale verktøy o.l.  
 3. Fast kontaktperson i NDLA
 4. Skriftlig avtale med nærmere detaljer vil bli utarbeidet

Aktuelle fag

Vi ønsker primært pilotklasser i følgende fag:

 • Medieuttrykk og mediesamsfunnet Vg1
 • Tysk 1
 • Historie Vg2/Vg3
 • Vg1 service og samferdsel
 • Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2
 • Helsearbeiderfag Vg2
 • Brønnteknikk Vg2

Merk! For brukertesting av digitale verktøy og tjenester er alle fag på ndla.no aktuelle.

Godtgjøring

Samarbeidet godtgjøres med et honorar på inntil kr 30 000,- avhengig av oppdragsstørrelse. Pilotklassen får utbetalt honoraret på slutten av 2016. Beløpet skal gå til  klassen i fellesskap og kan for eksempel brukes til klassetur, ekskursjoner eller lignende. Lærer får utbetalt beløpet på slutten av skoleåret (april/mai 2017).

Sagt om fjorårets prosjekt:

 • Det har tvunget seg fram tanker og ideer om hvorfor vi underviser som vi gjør. Større refleksjon fra meg som lærer på hva, hvorfor og hvordan jeg legger opp undervisningen.
 • Fint å vite at NDLA ønsker å få og er villige til å ta i mot tilbakemeldinger av brukerne/elever.
 • Elevene har fått erfart at de har en kompetanse som er til nytte for andre.

Høres dette interessant ut? Send en mail til pilotklasseansvarlig Hanne-Lisbet Løite med følgende informasjon: Navn, epost og telefon til lærer, fag/klasse, litt om klassen, begrunnelse for å delta, hva dere kan bidra med og annen relevant informasjon.

Ved stor interesse ser vi oss nødt til å prioritere. Vi ønsker gjerne skoler som kan delta med flere pilotklasser.

Frist for tilbakemelding: Tirsdag 27. september

Ta kontakt hvis du lurer på noe!

Hilsen

Hanne-Lisbet Løite
pilotklasseansvarlig i NDLA
telefon: 40 21 77 95
hannelisbetloite@ndla.no