Vil dere bli vår neste pilotskole?

NDLA (Nasjonal digital læringsarena) er Norges ledende produsent av digitale læringsressurser for videregående opplæring. På læringsplattformen vår www.ndla.no har vi rundt 15 millioner besøk i året, og vi vokser hvert år.

Men vi er langt fra ferdige. Vi vil mer! De beste læringsressursene har vi nemlig ikke utviklet ennå. Derfor ser vi nå etter skoler som ønsker å inngå pilotskolesamarbeid med oss skoleåret 2023/24.

Gjennom pilotskoleprosjektet får elever, lærere og skoler anledning til å delta i planlegging, utvikling og utprøving av digitale læringsressurser. Vi ønsker også å involvere skoler, elever og lærere i utvikling og utprøving av en ny arena for samarbeid og deling.

Formål

De siste årene har vi hatt suksess med å involvere elever og lærere i testing, utprøving og forbedring av ndla.no. Samarbeidet har resultert i læringsressurser som skal bidra til best mulig læring for elever i videregående opplæring. Ved å gi NDLA gode idéer og innspill til forbedringer bidrar elever og lærere til et ndla.no som er tilpasset elevers behov.

  • å involvere elever og lærere i planlegging, testing, utprøving og forbedring av brukervennlighet, fag og innhold på ndla.no
  • å innhente informasjon om hvordan lærere og elever bruker digitale ressurser fra ndla.no og andre kilder i undervisningen

Les hva tidligere pilotskoler har sagt om samarbeidet med NDLA, ved å følge denne lenken.

Aktuelle pilotskoler

Vi ønsker et samarbeid med videregående skoler med faglig bredde innenfor studiespesialiserende og yrkesfaglige utdanningstilbud. Vi har behov for å samarbeide om ulike fag og med ulike klasser og årstrinn gjennom skoleåret. En ideell pilotskole er en skole hvor innovasjon og pedagogisk bruk av IKT står i sentrum. NDLA er i gang med å utvikle programfagene for vg2 industriteknologi og vg2 landbruk og gartnernæring samt markedsføring og ledelse 2 og spansk nivå 2. Fra høsten 2023 skal vi også utvikle norsk for minoritetsspråklige med kort botid, geografi og kunst og visuelle virkemidler 1 og 2. Vi er spesielt interessert i å komme i kontakt med skoler som tilbyr disse fagene.

Organisering og omfang

Innhold og omfang på oppdragene vil kunne variere. Det kan for eksempel dreie seg om samarbeid rundt idémyldring om innhold og oppgaver til ulike emner, jevnlig vurdering av konkrete fagressurser, testing av ressurser under utvikling eller brukertesting av struktur og design. 

For skoleåret 2023/24 ser vi for oss følgende typer oppdrag:

  • brukertesting av konkrete ressurser under utvikling. En slik brukertest varer fra 1-2 skoletimer og inntil en halv dag. Testen involverer alt fra fem elever til en hel klasse.
  • utprøving og vurdering av faglig innhold som involverer klasser og lærere
  • innspill til nye fag under utvikling
  • intervjuer og/eller workshops rundt ideer til innhold i fag og tverrfaglige ressurser
  • samarbeid mellom fagmiljøer/fagteam på skoler og fagredaksjoner i NDLA
  • utprøving og testing av arena for samarbeid og deling
  • utprøving og testing av eventuelle andre utviklingsprosjekter NDLA skal jobbe med skoleåret 2023/24

Godtgjørelse og kontrakt

Skolen godtgjøres per oppdrag avhengig av oppdragets størrelse. Større brukertester og pilotoppdrag honoreres med inntil kroner 4 000. Mindre brukertester og små oppdrag godtgjøres med et mindre honorar, avhengig av omfang. Honorar utbetales i hovedsak til klassene som deltar. Lærere kan få utbetalt honorar dersom oppdrag ikke inkluderer utprøving sammen med elever. Skriftlig avtale vil bli utarbeidet kort tid etter avtaleinngåelse.

Søknad

Høres dette interessant ut? Da kan skolens rektor/ledelse sende en søknad til Sverre Skjold på epost sverre.skjold@ndla.no med informasjon om skolen, fag, klasser, aktuelle lærere samt motivasjon for å delta i prosjektet.
Utvidet søknadsfrist: onsdag 7. juni.
Ta gjerne kontakt med Sverre på epost hvis dere lurer på noe!