Internasjonal pris til Norge for verdens beste åpne læremiddel

Den norske læremiddelportalen NDLA.no (Nasjonal digital læringsarena) er tildelt Open Education Awards for Excellence 2017. Prisen, som er den største internasjonale utmerkelsen innen området åpne læremidler, deles ut av Open Education Consortium. Prisen til NDLA er i kategorien “Beste åpne portal”.

Statsråden gratulerer

–  Jeg vil gratulere NDLA med hovedprisen for beste nettsted i Open Education Awards of Exellence. Dette er en fin anerkjennelse til NDLAs arbeid, og det er alltid gledelig når norske aktører når opp i internasjonale sammenhenger, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. NDLA ble startet i 2007 etter et initiativ tatt av Kunnskapsdepartementet i 2006.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. Foto: Marte Garmann

Ros til norske lærere

– I dag har norske lærere fra hele landet fått internasjonal anerkjennelse for det de sammen har skapt, forteller daglig leder i NDLA, Øivind Høines.  Han løfter også frem det brede samspillet med lærere, elever og NDLAs leverandører. Innovasjonskraften som ligger i dette samspillet har vært avgjørende sier han, og retter en stor takk til NDLAs samarbeidspartnere.

Jubileumsår

NDLA er nå inne i sitt tiende år, og er i dag solid forankret i den videregående opplæringen i hele landet. Innholdet på NDLAs sider er åpent for alle og blir svært mye brukt i videregående skole. I år har også kommunene startet arbeidet med å få frem et NDLA for grunnskolen.

 Dette er en fantastisk start på vårt jubileumsår, sier Høines.    

For mer info kontakt:

Daglig leder i NDLA, Øivind Høines – 99 00 56 47 – oivind@ndla.no

Styreleder i NDLA og fylkesdirektør for videregående opplæring i Akershus, John Arve Eide – 924 05 509 – John.Arve.Eide@afk.no

NDLA.no

 • Opprettet i 2007

 • Åpne digitale læremidler for videregående opplæring

 • Mer enn 60.000 besøk hver skoledag

 • Over 11 millioner besøk i 2016

 • Norges største læremiddelnettsted for videregående skole

 • Eies og drives av alle norges fylkeskommuner utenom Oslo

 • Læringsressurser i over 80 eksamensfag

 • Lisensiert med Creative Commons og kan fritt deles, tilpasses og videreutvikles

Om Open Education Consortium

The Open Education Consortium is a global network of educational institutions, individuals and organizations that support an approach to education based on openness, including collaboration, innovation and collective development and use of open educational materials. The Open Education Consortium (OEC) is an independent not-for-profit (501.c.3) organization incorporated in 2008 under the laws of the Commonwealth of Massachusetts in the United States of America.

NDLA samarbeider med IKT-senteret om iktplan.no

Vi er på eit hotell på Gardermoen der Erik Westrum frå IKT-senteret møter eit 20-tals fagansvarlege i NDLA, som snart er i gang med å lage ressursar til iktplan.no. Einar Berg, fagansvarleg i naturfag,  og Kristin Bøhle, fagansvarleg i biologi, er begge glade for initiativet og har alt eit par oppgåver klare. I august 2015 skal piloten med ressursar i digital kompetanse for fag i vidaregåande opplæring vere tilgjengeleg.

Opne ressursar for grunnskulen

Erik Westrum frå Senter for IKT i utdanningen er prosjektleiar for iktplan.no. Det byrja med Kunnskapsløftet og innføringa av den femte grunnleggande ferdigheit i 2006. Drammen kommune skulle skape Norges beste skole og ville vere spydspiss i satsing på digital kompetanse. Erik Westrum byrja arbeidet med å lage ei felles plattform for digital kompetanse for grunnskulen i Drammen. Det blei til iktplan.no.  Drammen ville gjerne dele innhaldet med andre kommunar i landet, og i 2013 overtok IKT-senteret ansvaret for vidareutvikling av ressursane.  I dag er plan og ressursar for grunnskulen frå 1. – 10. trinn ferdig utvikla, og no står vidaregåande for tur.

Vidaregåande skal med
NDLA har eit stort nettverk av fagpersonar på mange fagområde i vidaregåande opplæring. Dei har også ein del ferdige ressursar  i faget Digital kompetanse. Difor har IKT-senteret og NDLA inngått eit samarbeid der fagmiljøet i NDLA hjelper IKT-senteret med å finne og lage gode ressursar som passar inn i iktplan.no. Dette er ei bestilling fra Kunnskapsdepartementet.  I bestillingsbrev til  IKT-senteret for 2015  blir senteret bedne om “å øke antallet kommuner som har implementert undervisningsoppleggene og kvalitetssikringsverktøyene som ligger i iktplan.no, og utvide iktplan.no til barnehager og VGS.” [callout type=»info» title=»Fakta om iktplan.no»]

 • 1,4 millionar sidevisningar på 8 månader
 • 220 kommunar har vedteke IKTplan.no
 • Planlagt utviding:
  Barnehage blir publisert  i august 20115
  Pilot for vidaregåande opplæring ferdig i august
  Lærarutdanninga under utarbeiding[/callout]

Ny læringsressurs om EU lansert

Sida vart lansert på 20-årsdagen for den siste folkeavrøystinga om EU, 28.11.1994. Ressursen skal gi oppdatert og nøytral informasjon om konsekvensane av samarbeidet  vi har med EU, seier statssekretær Ingvild Stub i Utanriksdepartementet. Det er Utanriksdepartementet som har finansiert arbeidet med ressursen.

Inga Berntsen Rudi  har hatt ansvar for prosjektet i NDLA.  Ho er også  fagredaktør for NDLA-faget i historie og har vore med i samfunnsfagredaksjonen. Ho fortel om eit svært fruktbart samarbeid med SIU og med andre institusjonar og organisasjonar. Ho er særleg stolt av dei interaktive læringsressursane.

NDLA er nøgde med å bli valde til samarbeidspart for slike nasjonale satsingar. NDLA har både det digitale og sosiale nettverket mot videregåande opplæring for effektiv distribusjon av informasjon.

Her kan du lese om lanseringa av læringsressursen på regjeringen. no

Her finn du læringsressursen om EU på ndla.no

Historisk samarbeid

Unik redaksjonsmodell

Vi treffer den entusiastiske historieredaktøren Inga Berntsen Rudi på Statsarkivet i Trondheim en litt kjølig dag seinhøstes i 2014. De siste månedene har vi fått et glimt inn i arbeidet med historiefaget via denne Faceobook-sida. Her presenteres smakebiter fra ressurser som skal inngå  i læremidlet på ndla.no. Gjennom historiske bilder og beretninger kommer mennesker og hendelser fra gamle dager nærmere oss. Slik vekkes interesse og nysgjerrighet til å vite mer. Dette unike historiske lærestoffet blir henta fram og forma i samarbeid med Statsarkivet og mange andre institusjoner og aktører.

Her kan du se eksempler på animasjoner om middelalderen publisert desember 2014.

– Utviklingen av  læringsressursene i NDLA historie skjer gjennom et stort samarbeidsprosjekt med både offentlige institusjoner og private aktører, sier Inga. Prosjektet er en ny måte å utvikle NDLA-fag på. Idéen er et at det finnes mye kunnskap rundt omkring i landet som det er lurt å benytte seg av. I stedet for en redaksjon internt i NDLA, er det en fagredaktør som har ansvar for koordinering av samarbeidspartnere. Fagredaktøren gjør bestillinger basert på innspill og diskusjoner  under bl.a. workshops og samlinger. Når vi treffes, kan store ting skje. NDLA bringer fagmiljøer sammen som har gjensidig nytte av hverandre, også når de ikke skal lage læremiddel for oss.

I tillegg har redaktøren knytta til seg medarbeidere på de videregående skolene. Det er Jan Erik Auen fra Kongsberg videregående skole og Eivind Sehested Zakariassen fra Lørenskog videregående skole.

 NDLA-faget i historie utvikles i samarbeid med Statsarkivet i Trondheim

NDLA-faget i historie utvikles i samarbeid med Statsarkivet i Trondheim. Redaktør Inga Bernsten Rudi og Hans NIssen og Gunnar Sørum fra Statsarkivet studerer gamle aviser.

Arkivverket + NDLA er sant

Inga har lang fartstid i NDLA og er nærmest som en veteran å regne på NDLA-skuta. Hun var med i redaksjonen for NDLA samfunnsfag. Da var Gro-Anita Mortensen  fagredaktør. Nå har Gro-Anita ei ny rolle som formidlingsleder i Statsarkivet og samarbeidspart for fagredaktøren i historie.

Vi følger redaktør Inga og de tre medarbeiderne i Statsarkivet rundt i bygget på Dora i Trondheim og havner til slutt nede i magasinet. Her står godsakene for historienerdene tett i tett. Gjennom samarbeidet med NDLA og publisering på det åpne og fritt tilgjengelige ndla.no blir kunnskapen gjort tilgjengelig for alle. Nå skal de publisere aktuelt stoff i forbindelse med 70-årsmarkeringen av den dramatiske evakueringen og brenningen av Finnmark og Nord-Troms i 1944. På hjemmesiden til Riksarkivet forteller Gro Anita Mortensen om arbeidet med disse læringsressursene.

Les Riksarkivets omtale av samarbeidet om NDLA historie

Se læringsressursene om evakueringen og brenningen av Finnmark og Nord-Troms i 1944

– Vi blir vanvittig gode av å samarbeide på tvers av båser og institusjoner, sier Inga. – Alle samarbeidspartene møtes til workshop to ganger i året. Da jobber vi med et stort tema innenfor læreplanen, og det popper opp idéer. Det viser seg at institusjonene har mange ressurser som belyser emnet. Til sammen har vi et stort spekter av materiale som kan brukes inn i læremidlet. Med utgangspunkt i alle idéene lager jeg en bestilling.

Samarbeid på tvers vitaliserer fagmiljøene, og nye samarbeidsprosjekter vil trolig vokse fram, også etter NDLA er ute av bildet og historiefaget er avslutta. – Når alle samarbeidspartene har workshop, skal jeg love det er mye positiv energi i rommet, sier Inga, og vi tror henne!

Historiefaget på ndla.no foreligger i BETA-versjon pr. november 2014 og skal dekke alle læreplanmålene i historie 2 og historie 3 ved skolestart 2016.

Læringsressursene i historie på ndla.no

Læringsressurser om Middelalderen publisert desember 2014

Etter november 2014 er det også inngått samarbeid med:
Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek
Oslo Museum/Arbeidermuseet

 

NDLA er medarrangør i Algebra Challenge

Denne veka løyste norske elevar meir enn 7 700 000 likningar, 36 100 elevar deltok. Til slutt gjekk ei klasse ved Mailand videregående skole i Akershus av med sigeren. Her løyste dei i gjennomsnitt 4219 likningar pr. elev!

NDLA er stolt medarrangør saman med Center for Game Science, University of Washington, og We Want to Know. WWTK er eit spelselskap basert i Noreg og Frankrike som m.a. har utvikla spelet Dragonbox.

Les meir om opplegget på  heimesida til Algebra Challenge Norge.

Les pressemeldinga frå invitasjonen til konkurransen.

Også statsminister Erna Solberg viste interesse for massemønstringa. Dagleg leiar i NDLA, Øivind Høines, kan vise fram resultatet til alle som er til stades under markeringa på Sandnes videregående skole, til dømes statsminister Solberg, Stanley Wirak, ordførar i Sandnes, og Janne Johansen, fylkesordførar i Rogaland.