Fra Vennesla til NDLA

Pionérer i teknologi og læring

Vi tar en tur til skolen, en middels stor skole med 550 elever noen mil nord for Kristiansand. Her har man siden slutten av 1990-tallet vært opptatt av teknologi og læring. Nøkkelen til kompetanseutvikling i kollegiet har vært satsing på prosjekter. Gjennom prosjektet E-læring med breiband utviklet ildsjeler ved skolen blant annet DialektXperten og Parallell digital fjernundervisning i fremmedspråk. DialektXperten ble kåret til landets beste e-læringsressurs i 2006, mens prosjektet i fjernundervisning vant en europeisk språkpris. Da NDLA så dagens lys i 2007, hadde Vennesla et sterkt faglig-pedagogisk miljø som kunne bidra i utviklingen av digitale læringsressurser.

 NDLA-engasjement gir kompetanse

– På Vennesla prøver vi å utnytte teknologiens muligheter i læringsarbeidet. Å låne ut lærere til utviklingen av NDLA har tilført skolen økt kompetanse og engasjerte medarbeidere, sier konstituert rektor Finn Arne Reierson.
Skolen har bidratt med medarbeidere i flere NDLA-fag, blant annet mediefag, naturfag, norsk og digital kompetanse.

Lene Kyllesdal er fylkeskontakt i Vest-Agder og står ved lerret med NDLA-side.

Lene Kyllesdal er fylkeskontakt i Vest-Agder og viser fram en NDLA-ressurs i naturfag,

Mange NDLA-skoler i Vest-Agder

– Skolen har virkelig strukket seg langt over mange år med å legge til rette for læreres NDLA-engasjement, sier NDLA-kontakt i Vest-Agder fylkeskommune, Lene Kyllesdal.
– Det har selvsagt ført til et administrativt merarbeid, som for eksempel ekstra behov for vikarer. Men det er tydelig at gevinsten for skolen i form av nasjonale faglige nettverk, godt omdømme og styrket kompetanse veier opp for ulempene.
Vest-Agder har mange NDLA-skoler. I tillegg til Vennesla har Kristiansand, Lister, Mandal og Vågsbygd videregående skole lånt ut medarbeidere med stor eller liten ressurs til NDLA.
– På fylkesadministrasjonens utviklingsmøter med skolene blir NDLA-engasjement ofte nevnt som noe skolene er stolte av og har sterkt eierskap til. Særlig redaksjonsansvaret løfter et helt fagmiljø på skolen. Lene nevner spesielt Mandal videregående skole og ansvaret for matematikkfagene. I år er de engasjert i oversettelsen av opplæringssekvenser på Khan Academy til norsk.

Sterkt mediemiljø

I utformingen av NDLA-faget medie- og informasjonskunnskap 1 og 2 har Vennesla-miljøet stått svært sentralt. Redaksjonen ble ledet av daværende avdelingsleder Ragna Marie Tørdal og medielærer Jone Nyborg. Med seg på laget hadde de en hel avdeling med bred mediekompetanse. Ragna Marie Tørdal er i dag leder for teamet for Faglig utvikling i NDLA.
– Arbeidet med NDLA har gitt meg ny kunnskap om hvordan fagstoff kan presenteres, sier Tom Knudsen. Han er fotograf og medielærer på Vennesla videregående skole.
Knudsen har jobbet med faglig innhold i blant annet verkstedet Fotografen  i medie- og informasjonskunnskap samt i faget digital kompetanse.                               

Portrettbilde av Tom Knudsen

Tom Knudsen er fotograf og har bidratt med bilder og lærestoff i mange læringsressurser.

Givende og utfordrende

– Jeg lærer utrolig mye av å bidra i utviklingen av digitale læringsressurser. En ting er selvsagt det tekniske, men det mest spennende er å finne gode måter å formidle kunnskap på. Blant annet synes jeg at kombinasjonen av fortelling og animasjon er en effektiv kommunikasjonsform, sier Jone Nyborg.
På Youtube-kanalen til NDLA ligger flere av de animerte snuttene han står bak.
– For meg har erfaringene stort sett vært positive. Men til tider synes jeg det har vært vanskelig å kombinere utviklingsarbeidet med undervisning. Særlig når NDLA-engasjementet krever litt reising, sier Nyborg.

Rektor samtykker i at det kan være en utfordring for skolen når så mange må dele seg mellom skolen og NDLA.
– Vi kan miste noe av stabiliteten over tid når så mange er involvert, forteller konstituert rektor Finn Arne Reierson.

Jone Nyborg underviser om lys og skygge.

Jone Nyborg er i dag fulltidsengasjert i NDLA som aktualitetsansvarlig, men her underviser han om lys og skygge!

God kjennskap til NDLA

Også fylkesutdanningssjef Arly Hauge berømmer skolen for å legge til rette for lærere i hel- eller delstilling i NDLA.
– Deltakelsen har gitt en solid faglig kompetanseheving for de involverte lærerne, men også til skolemiljøene de er en del av
– Muligheten til NDLA-engasjement betyr også flere stillinger og mat på bordet til mange familier i Vest-Agder, noe som er viktig for at flere skal kunne bo i distrikts-Norge, sier fylkeskontakten Lene Kyllesdal.
Hun ser også effekter på den gode brukerstatistikken for Vest-Agder.
– Gjennom deltakelse i utviklingen av NDLA blir ressursene godt kjent, og dette er nok en viktig årsak til at mange elever og lærere i Vest-Agder vet å benytte seg av læremidlene på ndla.no. Men først og fremst betyr NDLA-engasjementet et gedigent kompetanseløft  for involverte skoler.

[callout type=»info» title=»NDLA på Vennesla «]
Vennesla videregående skole er en kombinert skole med yrkesfaglige og studiespesialiserende utdanningsprogram.
Skolen ligger nær Vennesla sentrum rundt 20 kilometer nord for Kristiansand.
Den har ca550 elever og 100 ansatte.
Medarbeidere på Vennesla som bidrar (våren 2015) eller har bidratt i NDLA:

Bjørg Aurebekk – Redaksjonsmedlem i naturfag
Oddvar Engan – Avdød. Redaksjonsmedlem i norsk
Anja Kristine Hansen – redaksjonsmedlem i digital kompetanse
Øyvind Høie – redaksjonsmedlem i medie- og informasjonskunnskap og norsk.
Gustav Hårtveit – nåværende økonomimedarbeider i NDLA.
Tom Knudsen – nåværende oppdragsfotograf for NDLA. Redaksjonsmedlem i medie- og informasjonskunnskap, norsk og digital kompetanse
Thomas Nupen – redaksjonsmedlem i medie- og informasjonskunnskap og digital kompetanse.
Jone Nikolai Nyborg – nåværende aktualitetsansvarlig i NDLA. Redaksjonsmedlem i medie- og informasjonskunnskap og digital kompetanse
Stein-Vegard Olaussen – redaksjonsmedlem i medie- og informasjonskunnskap
Egil Steinsland – redaksjonsmedlem i digital kompetanse
Dagny Regine Rosenberg – redaksjonsmedlem i medie- og informasjonskunnskap
Ragna Marie Tørdal – nåværende leder for Faglig utvikling i NDLA. Tidligere redaktør for faget medie- og informasjonskunnskap og redaksjonsmedlem i norsk.
Kristin Vold – redaksjonsmedlem i medie- og informasjonskunnskap og digital kompetanse

[/callout]

 

 

Læringsteknologi er et fylkeskommunalt innovasjonsfelt

Tidlig ute

– Allerede før millenniumskiftet drev vi med nettbasert opplæring, sier Snorre Tørriseng, fagansvarlig i Norsk eLæring. Han viser oss rundt i de moderne lokalene på skolen, som er base for et kreativt og innovativt miljø, der trøndersk lekenhet og humor er en selvfølgelig ingrediens. Sammen med seks ansatte driver han den lille og driftige avdelingen, som eies av Nord-Trøndelag fylkeskommune. Her er det i løpet av en 20-årsperiode utvikla digitale verktøy, læringsressurser og læringsmetodikk  i nært samarbeid med bedrifter, voksenopplæring og høyskoler i fylket.
– Vi har alltid vært tidlig ute, av og til for tidlig, for eksempel da vi begynte med videoforelesninger mens linjene var for dårlige, humrer Snorre.
– Men utviklingen har som regel vist oss at det vi pønska på, var løsninger for framtida.  – Som skole har vi alltid vært utadvendt og søkt samarbeid med bedrifter og andre institusjoner, sier Annemor Korsnes, tidligere fagansvarlig for Norsk eLæring. – Derfor er vi vant til å leite etter løsninger som lokalbefolkningen og bedriftene har nytte av.

Drømmer om åpne data

Norsk eLæring brenner for at alt som ligger på NDLA blir tilgjengelig som åpne data. – Da vil det bli mye enklere for brukeren, sier Snorre, og vi vil oppleve en oppblomstring av innovasjon fra tredjepartsaktører på bakgrunn av NDLAs frie, åpne læringsressurser; dette som et tillegg til egenvisningen via ndla.no.– Hvis NDLA tilbys i datastrengformat (json) via data.norge.no, kan læringsressursene for eksempel integreres med våre verktøy helt sømløst, sier Torbjørn Hundseth. Og Snorre legger til:  – Er det noe vi er genuint opptatt av hos oss, er det å heve kvaliteten på opplæring, og da må vi utnytte datateknologien til det fulle!

Utviklingsavdelingen til Norsk eLæring er i teknologihovedstaden Trondheim. Å jobbe på nett blir en livsstil og en effektiv arbeidsform. Snorre Tørriseng til venstre og Torbjørn Hundseth til høyre.

Utviklingsavdelingen til Norsk eLæring er i teknologihovedstaden Trondheim. Å jobbe på nett blir en livsstil og en effektiv arbeidsform. Snorre Tørriseng i Rørvik til venstre og Torbjørn Hundseth i Trondheim til høyre.

Kjernetropper i NDLA

Da departementet i 2006 lyste ut 50 mill til utvikling av digitale læremiddel, stod Norsk eLæring bak ett av de tre prosjektene som ble tildelt midler. Prosjektet skulle utvikle læringsressurser i helse- og sosialfag. Annemor Korsnes og Trine Merethe Paulsen  var sentrale bidragsytere.  – Da hadde vi allerede holdt på lenge med å lage digitale læremidler. Det var fantastisk å få flere millioner slik at vi kunne bygge opp et utviklingsmiljø, sier Annemor.
De to andre prosjektene som fikk midler fra departementet, var Oslos matematikkprosjekt og den fylkeskommunale fellessatsningen NDLA. Veldig raskt ble det bestemt at Nord-Trøndelags prosjekt skulle bli en del av NDLA-satsingen. Siden har miljøet i Norsk eLæring  bidratt med mange ressurspersoner i NDLA. Annemor har en sentral rolle i organisasjonen som leder for prosessene knytta til adminstrasjon og støtte. Trine har vært redaktør og redaksjonsmedlem for ulike helse- og oppvekstfag, og  er nå redaktør for naturbruk. Snorre  har bakgrunn fra reklamebransjen med kompetanse i design. I tillegg til læremiddelutvikling har Norsk eLæring det tekniske ansvaret for NDLAs intranett og det nye nettstedet til om.ndla.

Foto. Annemor Korsnes sitter ved datamaskin.

Annemor Korsnes er tidligere fagansvarlig for Norsk eLæring og har vært med i NDLA siden oppstarten. Annemor leder prosessen for administrasjon og støtte i NDLA.

Yrkesfag i sentrum

– Vi har vært med helt fra starten og føler et sterkt eierskap til NDLA, sier Trine. – Vi har særlig et bankende hjerte for yrkesfagene, og vi vil ikke at de skal bli stemoderlig behandla.
Ettersom de laga det første yrkesfaget på NDLA,  har de hatt vesentlig innflytelse på oppbygningen av de andre yrkesfagene. Brukerperspektivet står sentralt hos Norsk eLæring. De begynner med det praktiske, og så kommer teorien etterpå. Alle forteller om  intens jobbing de første åra  i NDLA-prosjeket for å finne gode løsninger for den praktiske inngangen til fagene. Det samme synet på sammenhengen mellom praksis og teori ligger bak utviklingen av dokumentasjonsverktøyet Dokker, som mange skoler og bedrifter i Nord-Trøndelag benytter seg av. Programmet har erstatta den gamle opplæringsboka på papir.
– Fordelen med digital dokumentasjon av læringsprosessen er åpenbar, sier Snorre. Eleven/lærlingen kan skape sammenheng i hele opplæringen i faget fram mot fagbrev, det ser fint ut og er lett å finne fram i. At eleven har øvd på dokumentasjon før han eller hun går ut i lære, er gull verdt for bedriftene som tar imot lærlingen. Som en ekstra bonus henter Dokker inn relevante NDLA-ressurser via kompetansemål. Denne samhandlingen gjør at vi måler økt bruk av NDLA blant våre Dokker-brukere.
Norsk eLæring har en chat-tjeneste knytta til Dokker, slik at brukerne kan få rask hjelp dersom de står fast,. – Læremidlet må være lett å forstå. Dersom du ikke forstår hva du skal gjøre, er teknologi en skikkelig festbrems, sier Snorre.

Trine Merethe Paulsen i arbeid ved PC-en.

Trine Merethe Paulsen har vært med i NDLA siden starten og er særlig opptatt av yrkesfagene.

Suksesshistorie

Vi må 20 år tilbake i tid for å finne ut hvordan Ytre Namdal videregående skole ble innovatører i læringsteknologi.  Noen entusiaster på skolen fikk henvendelse fra den lokale Telenor-bedriften. De hadde lagt ned Rørvik radio, en fiskeriradio, men skulle få en mobilavdeling med mange arbeidsplasser i stedet. Nå trengte de kompetanseheving for egne ansatte. Kunne skolen hjelpe med å lage kurs?
– Vi måtte jobbe med fleksibilitet fra starten av for at de ansatte skulle kunne gjøre seg nytte av kurset.  Mange fikk god opplæring, dette ble en suksesshistorie om distribuert digital læring, som også Høgskolen i Sør-Trøndelag og  NTNU  var interessert i. Dermed var et samarbeid med høyskolemiljøet etablert, som fortsatte i nye prosjekter. Seinere har de laga fagskoletilbud, de seks faga i studiekompetanse for voksne og enkelte fag for videregående. De har også laga et kurs for VOX som skal gjøre voksne komfortable med data, EDB på 1 2 3. Det er visst fortsatt i bruk.

Naturen med hav, øyer, fjell og åpen himmel bidrar til trivsel og oppfinnsomhet.

Naturen med hav, øyer, fjell og åpen himmel bidrar til trivsel, inspirasjon og oppfinnsomhet. Her ser vi nordover Nærøysundet mot Leka.

NDLA det gjeveste prosjektet

Vikna kommune er en kystkommune med 6000 øyer og holmer. Det tar tid å komme seg til de større byene, men flyplass knytter øyene  til resten av landet. Digital læring og samarbeid er nesten en livsbetingelse i  dette samfunnet, som har stor maritim virksomhet. Regionen kan beholde ressurspersoner og arbeidsplasser som Telenor kundeservice og fiskeribedrifter,  når noen av arbeidsprosessene er digitale. Lista over prosjekter avdelingen ved Ytre Namdal videregående skole har vært med på, er lang som et uår.
– Prosjekter gjør det mulig å løse nye utfordringer. Og det gir massevis av energi! sier Trine.
– Men det største og mest innovative prosjektet vi har vært med på, er selve NDLA-prosjektet, sier Annemor.  – Åpne og fritt tilgjengelige læremidler laga av fagpersoner fra hele landet. Det er litt av en ambisjon. Vi er veldig stolte over å ha vært med på den bragden.

Kaffe smaker ekstra godt av NDLA-koppen.

Kaffe smaker ekstra godt av NDLA-koppen.

[callout type=»info» title=»Norsk eLæring»]

  • er en offentlig innovatør innen utdanning og kompetanseheving
  • utvikler digitale verktøy, læringsressurser og metodikk for livslang læring
  • samarbeider med forsknings- og utviklingsmiljøer som Sintef IKT, Sintef teknologi og samfunn, Sintef Byggforsk, Høgskolen i Oslo og Akershus, Universitetet i Oslo
  • eies av Nord-Trøndelag fylkeskommune

[/callout]

Dristige hjerner i samspill

Kjære alle tilsatte i NDLA og velkommen til Nordahl Grieg videregående skole

Hjertelig velkommen til Nordahl Grieg videregående skole. En skole for dristige hjerner i samspill. En skole som ærlig og oppriktig tror på at kraften som ligger i inspirasjon og drømmer, kan løfte oss til høyder vi ikke visste vi kunne bestige, eller til en våg vi ikke visste fantes.  Noen av dere har vært her før, flere mange ganger og kjenner oss godt, andre ansikt er helt ukjente. Skolen åpnet i 2010. Fra 2008 satt jeg og etter hvert flere ledere i fylkeshuset og planla skolen. I samme bygg satt Øyvind og planla en storslått framtid for et helt ferskt NDLA, som vel ble etablert i 2007. Så vi kan godt si at vi har fulgt hverandres utvikling i årene etterpå.

Og på mange måter har dere som jobber i NDLA, gjennom å ha en ny og annen tilnærming til hva og hvordan vi lærer, bidratt til å skape bevegelser, drømmer, vist oss hva det vil si å ha mot, guts, være innovative og nytenkende og fungert som et lokomotiv, ikke bare for oss på Nordahl Grieg, men for lærere og elever i hele landet og utenfor våre egne grenser. Det vil jeg gjerne takke dere for. Dere har i langt større grad enn oss utfordret de store og vunnet seier på seier. Det har vært svært motiverende for oss. Og vi passer på, ved alle anledninger, å vise dere fram. Etter hvert er det jo blitt noen anledninger både i inn- og utland.

For på NGV har vi vårt klart uttalte læringssyn. Vi orienterer oss mot verden rundt oss, ønsker å ta inn og bringe ut. Ønsker å sette agenda og bety noe for utdanning for framtida. I et slikt perspektiv vil jeg at dere skal vite at dere er til uvurderlig støtte for oss. Vi tilhører samme flokk. Med framtidstro og vilje til å dele, bygge nettverk og stimulere til entreprenørskap. For er det noe som betegner NDLA og kanskje også NGV, er det den entreprenørielle ånd. Hvordan endre, hvordan forbedre, hvordan lytte, hvilke muligheter finnes der, og hvordan handler vi for å få til det vi ønsker.

Det vi ser hos oss nå etter snart 5 år, er viktigheten av å løfte fram en visjon og bærekraftige verdier som styrende for all vår virksomhet. Stiller man seg spørsmålet på denne skolen om man er dristig eller i samspill i alle mulige sammenhenger, ja, så har man ikke annet valg enn å jobbe sosiokulturelt, utfordre det bestående, jobbe med teknologi, tenke menneskeverd, være transparente, og ikke minst vise mot. Motbakker, ja, mange, både for dere og oss. Er vi her enda? Ja. Har vi en stemme? Ja. Betyr vi noe? Ja. Er vi med på å endre tanken om hvordan og hvor læring skjer? Ja.

Og når lærere som dere kommer sammen for å dele kunnskap, må det jo bli bra. Det finnes vel knapt en yrkesgruppe i landet med høyere akademisk kunnskap enn lærere. Jeg føler meg enormt privilegert som har arbeidskollegaer som alltid passer på at vi stiller de viktige og de rette spørsmålene. Og ikke minst kjenner jeg på en enorm stolthet hver gang jeg ser elevene våre fortelle om sin egen læringssituasjon. Hvordan de eier sin egen læring, hvordan de deler og diskuterer. Mye takket være NDLA og nye måter å tenke læring på.

Så jeg ønsker dere alt vel, og en fortsatt strålende framtid.

Med vennlig hilsen Lin Holvik, rektor Nordahl Grieg videregående skole