Sørsamisk på NDLA

– Kjerneområdet til sørsamisk strekker fra Saltfjellet i Nordland til Elgå ved Femunden i Hedmark. Det snakkes på norsk og svensk område. Språkgrensene går på tvers av land, og sørsamisk har flere dialekter, forteller Joma.
I 1984 var det ca 2000 sørsamer i Norge og Sverige, rundt halvparten av dem bor i Norge.
– Målgruppen for faget er lærere og elever på videregående skole. Men vi håper også at de på svensk side kan bruke de digitale læringsressursene på NDLA, forteller fagredaktøren.

Hvorfor lage læremidler i faget?
– Per i dag finnes det ikke lærebøker som dekker kompetansemålene i læreplanen. Verken i sørsamisk som 1. språk eller sørsamisk som 2. språk, sier Joma.
Sørsamisk ble godkjent som skriftsspråk i 1974. Den første grammatikken kom i 1980. Det er en utfordrende jobb Liv Karin Joma er i gang med for NDLA, men hun har god erfaring med å utvikle læremidler i sørsamisk i grunnskolen.
– Alt må bygges opp fra bunnen av. Læreplanen for sørsamisk som førstespråk og norsk er ganske lik. Men å finne gode eksempler som er skrevet originalt på sørsamisk er utfordrende. Det er for eksempel ikke mange noveller som er opprinnelig skrevet på sørsamisk.

Store avstander
– Jeg må kanskje reise langt for å finne en forfatter. Det å finne originale kilder blir utfordrende. Det finnes for eksempel ikke en eneste roman som er skrevet opprinnelig på sørsamisk, sier fagredaktøren. Det samme gjelder filmer.

NDLA først
– Dette blir det første læremiddelet i sørsamisk. Det kan bli utfordrende å få filme forelesninger og gode eksempler. Jeg håper rammene for det vi gjør ikke hemmer oss, sier fagredaktør Joma. I motsetning til andre fag på NDLA har hun ingen andre læremidler å se til.

Digitale fordeler
– Fordelene med digital produksjon er at vi kan publisere og endre underveis. I tillegg kan vi ha interaktive oppgaver, lyd og film, forteller Joma. Hun peker også på at det er enkelt å redigere om læreplanene i sørsamisk endres i fremtiden.

Arbeidet i full gang
– Vi har skrevet en del kapitler som vi nå har til korrektur. Vi er fire personer som leser og skriver for hverandre, sier fagredaktøren. Hun ser frem til å senere kunne publisere på NDLA.

Finansiering
– Sørsamisk på NDLA finansieres av Sametinget sammen med Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylkeskommuner, forteller Joma. NDLA eies og drives av alle fylkeskommunene i Norge utenom Oslo.

Helt tilslutt, hva er “Hei, jeg heter Liv Karin” på sørsamisk?
– Haaj, mov nomme Liv Karin, avslutter fagredaktøren.