NDLA-konkurranse for vgs-elever

Vi inviterer alle på tekniske yrkesfag til konkurranse! Film det du gjør i din læring, og send det inn til NDLA.

Her ser du et arbeidsoppdrag som er filmet – fusing.

Gjør læringen din til noe som andre kan lære av

Videoen over et eksempel sendt inn av Eid vidaregåande skule med temaet «fusing». Går du på bygg- og anlegg, elektrofag eller teknikk og industriell produksjon, kan du delta ved å lage din egen undervisningsvideo. Du kan lære et tema ekstra godt, og andre elever kan dra nytte av det gjennom videoen din.

Hva skal du levere?

  1. En instruksjonsfilm Lag en instruksjonsfilm på maksimalt 3 minutter av et enkelt læringsarbeid. Velg blant arbeidsoppdragene deres, alt etter hvor dere er i prosessen. Filmen skal ikke ha bakgrunnsmusikk. Bruk mobilen din, og gjerne stativ.
  2. Dokumentasjon av arbeidsoppdraget Bruk NDLA sitt dokumentasjonsverktøy for å dokumentere planlegging og vurdering av arbeidsoppdraget. Hva skulle gjøres, og gikk det etter planen?

Send deres samlede bidrag i NDLA-konkurransen til:
haldorhove@ndla.no, innen 3. april 2020.

Merk e-posten i emnefeltet med:
NDLA konkurranse, “skole”, “klasse” og “læringsoppdrag”.
E-posten skal inneholde begge vedleggene og kontaktperson, mobilnummer, film og dokumentasjonsrapport samlet (to vedlegg). Spørsmål kan også sendes i forkant. Da må du legge ved navn og telefonnummer.

Dere kan levere inn ett eller flere bidrag på e-post.

Vurderingskriterier av fagjury (NDLA)

  • faglig kvalitet
  • sikker HMS
  • formidlingsevne gjennom lyd og bilde

Kåring av vinner skjer gjennom en tverrfaglig jury sammensatt av NDLA, med fagpersoner på området ditt. Få økt læring gjennom aktiv deltakelse! NDLA følger deg på veien.

Vi vil gjerne se hva dere gjør! Legg ut bilder underveis på Instagram: #livetpåvgs #ndlakonkurranse og merk oss gjerne med @ndla_no.

Vi ønsker å kunne dele et utvalg av videoene vi får inn på vår YouTube-kanal og på våre sider ndla.no.

Premier

Det beste bidraget vinner 5000 kroner til klassekassen og pizza for hele klassen.

Regler for NDLA-konkurransen

1. NDLA-konkurranse er åpen for alle tekniske yrkesfaglinjer på VG1 og VG2 i videregående skoler i Norge. Hver klasse eller deltager kan sende inn så mange bidrag de ønsker.

2. Juryen skal bestå av minst tre personer og pekes ut av læremiddelansvarlig for tekniske yrkesfag i NDLA.

3. Bidrag vil bli vurdert etter skjønn, med vekt på at de skal fremstille arbeidsoppdraget med sikker HMS, faglig kvalitet og formidlingsevne gjennom lyd og bilde. Juryen kårer en hovedvinner i hvert fagområde. Juryens avgjørelse er endelig.

4. NDLA forbeholder seg retten til å offentliggjøre alle innsendte bidrag vederlagsfritt, i opprinnelig eller redigert utgave, for NDLA sin YouTube-kanal, NDLA sine Facebook-sider og på ndla.no. NDLA forbeholder seg også retten til å benytte innsendte bidrag i forbindelse med profilering av NDLA-konkurransen. Bidrag vil bli kreditert med opphavers navn.

5. NDLA forbeholder seg retten til å benytte innsendte bidrag som illustrasjoner i egne publikasjoner. Bildene vil bli kreditert med opphavers navn.

6. Nødvendige personopplysninger vil bli lagret for å administrere konkurransen. Når konkurransen er avslutta, vil aktuelle innsendere bli kontaktet av NDLA.

7. Innsendere kan kun delta med bilder og film de selv har tatt. Det er innsenders ansvar å sørge for å ha opphavs- og/eller fotorett til bildene og å sørge for at eventuelle personer på bildene har godkjent at bildene offentliggjøres.

8. Rettsstridig, upassende eller krenkende materiale blir forkastet. I grove tilfeller, eller ved gjentatte brudd på dette punktet, politianmelder NDLA aktiviteten.

TV-serie om yrkesfag på NRK

NDLA har bidratt til dokumentarserien blant annet sammen med Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avinor, Miljødirektoratet og utdanning.no. Første episode av yrkesportrettene sendes på NRK2 onsdag 21.30. Dette er sesong 2 i serien, men sesong 1, som første gang ble sendt i 2014, sendes også som reprise.

– Noen av portrettene finnes også på ndla.no, og det jobbes med at flere skal komme på plass, sier Cecilie Isaksen Eftedal, som er prosjektleder for fyr.ndla.no. TV-serien er produsert av Sandefjord-bedriften Adalia, og Cecilie har også bidratt med faglige råd i produksjonsfasen.  – Vi i NDLA er særlig opptatt av å gjøre skoleperspektivet tydelig. Portrettene viser hvor viktige grunnleggende ferdigheter er for en god yrkesutøvelse.

Cecilie forteller at hun har jobbet tett med de fagansvarlige for yrkesfagene på ndla.no for å kunne gi gode råd om faglig innhold i yrkesportrettene. Portrettene viser en vanlig arbeidsdag i ulike yrker.

NDLA kom først i kontakt med Adalia da bedriften vant konkurransen om å lage yrkesportretter til yrkesfagene på ndla.no. Etter dette prosjektet fikk Adalia NRK-oppdraget, men siden disse programmene også var svært relevante for læremidlene på ndla.no, var det naturlig å fortsette samarbeidet.

Her kan du se noen av yrkesportrettene på ndla.no:
Frisør
Helsefagarbeider i hjemmesyksepleien
Kokk
Dataelektroniker
Rørlegger
Anleggsgartner 

Det ble laget i alt 40 portretter i første sesong, og 50 nye er planlagt for sesong 2, avslutter Cecilie Isaksen Eftedal.

Se spilleliste til yrkesportrettene på NDLAs YouTube-kanal

 

Læringsteknologi er et fylkeskommunalt innovasjonsfelt

Tidlig ute

– Allerede før millenniumskiftet drev vi med nettbasert opplæring, sier Snorre Tørriseng, fagansvarlig i Norsk eLæring. Han viser oss rundt i de moderne lokalene på skolen, som er base for et kreativt og innovativt miljø, der trøndersk lekenhet og humor er en selvfølgelig ingrediens. Sammen med seks ansatte driver han den lille og driftige avdelingen, som eies av Nord-Trøndelag fylkeskommune. Her er det i løpet av en 20-årsperiode utvikla digitale verktøy, læringsressurser og læringsmetodikk  i nært samarbeid med bedrifter, voksenopplæring og høyskoler i fylket.
– Vi har alltid vært tidlig ute, av og til for tidlig, for eksempel da vi begynte med videoforelesninger mens linjene var for dårlige, humrer Snorre.
– Men utviklingen har som regel vist oss at det vi pønska på, var løsninger for framtida.  – Som skole har vi alltid vært utadvendt og søkt samarbeid med bedrifter og andre institusjoner, sier Annemor Korsnes, tidligere fagansvarlig for Norsk eLæring. – Derfor er vi vant til å leite etter løsninger som lokalbefolkningen og bedriftene har nytte av.

Drømmer om åpne data

Norsk eLæring brenner for at alt som ligger på NDLA blir tilgjengelig som åpne data. – Da vil det bli mye enklere for brukeren, sier Snorre, og vi vil oppleve en oppblomstring av innovasjon fra tredjepartsaktører på bakgrunn av NDLAs frie, åpne læringsressurser; dette som et tillegg til egenvisningen via ndla.no.– Hvis NDLA tilbys i datastrengformat (json) via data.norge.no, kan læringsressursene for eksempel integreres med våre verktøy helt sømløst, sier Torbjørn Hundseth. Og Snorre legger til:  – Er det noe vi er genuint opptatt av hos oss, er det å heve kvaliteten på opplæring, og da må vi utnytte datateknologien til det fulle!

Utviklingsavdelingen til Norsk eLæring er i teknologihovedstaden Trondheim. Å jobbe på nett blir en livsstil og en effektiv arbeidsform. Snorre Tørriseng til venstre og Torbjørn Hundseth til høyre.

Utviklingsavdelingen til Norsk eLæring er i teknologihovedstaden Trondheim. Å jobbe på nett blir en livsstil og en effektiv arbeidsform. Snorre Tørriseng i Rørvik til venstre og Torbjørn Hundseth i Trondheim til høyre.

Kjernetropper i NDLA

Da departementet i 2006 lyste ut 50 mill til utvikling av digitale læremiddel, stod Norsk eLæring bak ett av de tre prosjektene som ble tildelt midler. Prosjektet skulle utvikle læringsressurser i helse- og sosialfag. Annemor Korsnes og Trine Merethe Paulsen  var sentrale bidragsytere.  – Da hadde vi allerede holdt på lenge med å lage digitale læremidler. Det var fantastisk å få flere millioner slik at vi kunne bygge opp et utviklingsmiljø, sier Annemor.
De to andre prosjektene som fikk midler fra departementet, var Oslos matematikkprosjekt og den fylkeskommunale fellessatsningen NDLA. Veldig raskt ble det bestemt at Nord-Trøndelags prosjekt skulle bli en del av NDLA-satsingen. Siden har miljøet i Norsk eLæring  bidratt med mange ressurspersoner i NDLA. Annemor har en sentral rolle i organisasjonen som leder for prosessene knytta til adminstrasjon og støtte. Trine har vært redaktør og redaksjonsmedlem for ulike helse- og oppvekstfag, og  er nå redaktør for naturbruk. Snorre  har bakgrunn fra reklamebransjen med kompetanse i design. I tillegg til læremiddelutvikling har Norsk eLæring det tekniske ansvaret for NDLAs intranett og det nye nettstedet til om.ndla.

Foto. Annemor Korsnes sitter ved datamaskin.

Annemor Korsnes er tidligere fagansvarlig for Norsk eLæring og har vært med i NDLA siden oppstarten. Annemor leder prosessen for administrasjon og støtte i NDLA.

Yrkesfag i sentrum

– Vi har vært med helt fra starten og føler et sterkt eierskap til NDLA, sier Trine. – Vi har særlig et bankende hjerte for yrkesfagene, og vi vil ikke at de skal bli stemoderlig behandla.
Ettersom de laga det første yrkesfaget på NDLA,  har de hatt vesentlig innflytelse på oppbygningen av de andre yrkesfagene. Brukerperspektivet står sentralt hos Norsk eLæring. De begynner med det praktiske, og så kommer teorien etterpå. Alle forteller om  intens jobbing de første åra  i NDLA-prosjeket for å finne gode løsninger for den praktiske inngangen til fagene. Det samme synet på sammenhengen mellom praksis og teori ligger bak utviklingen av dokumentasjonsverktøyet Dokker, som mange skoler og bedrifter i Nord-Trøndelag benytter seg av. Programmet har erstatta den gamle opplæringsboka på papir.
– Fordelen med digital dokumentasjon av læringsprosessen er åpenbar, sier Snorre. Eleven/lærlingen kan skape sammenheng i hele opplæringen i faget fram mot fagbrev, det ser fint ut og er lett å finne fram i. At eleven har øvd på dokumentasjon før han eller hun går ut i lære, er gull verdt for bedriftene som tar imot lærlingen. Som en ekstra bonus henter Dokker inn relevante NDLA-ressurser via kompetansemål. Denne samhandlingen gjør at vi måler økt bruk av NDLA blant våre Dokker-brukere.
Norsk eLæring har en chat-tjeneste knytta til Dokker, slik at brukerne kan få rask hjelp dersom de står fast,. – Læremidlet må være lett å forstå. Dersom du ikke forstår hva du skal gjøre, er teknologi en skikkelig festbrems, sier Snorre.

Trine Merethe Paulsen i arbeid ved PC-en.

Trine Merethe Paulsen har vært med i NDLA siden starten og er særlig opptatt av yrkesfagene.

Suksesshistorie

Vi må 20 år tilbake i tid for å finne ut hvordan Ytre Namdal videregående skole ble innovatører i læringsteknologi.  Noen entusiaster på skolen fikk henvendelse fra den lokale Telenor-bedriften. De hadde lagt ned Rørvik radio, en fiskeriradio, men skulle få en mobilavdeling med mange arbeidsplasser i stedet. Nå trengte de kompetanseheving for egne ansatte. Kunne skolen hjelpe med å lage kurs?
– Vi måtte jobbe med fleksibilitet fra starten av for at de ansatte skulle kunne gjøre seg nytte av kurset.  Mange fikk god opplæring, dette ble en suksesshistorie om distribuert digital læring, som også Høgskolen i Sør-Trøndelag og  NTNU  var interessert i. Dermed var et samarbeid med høyskolemiljøet etablert, som fortsatte i nye prosjekter. Seinere har de laga fagskoletilbud, de seks faga i studiekompetanse for voksne og enkelte fag for videregående. De har også laga et kurs for VOX som skal gjøre voksne komfortable med data, EDB på 1 2 3. Det er visst fortsatt i bruk.

Naturen med hav, øyer, fjell og åpen himmel bidrar til trivsel og oppfinnsomhet.

Naturen med hav, øyer, fjell og åpen himmel bidrar til trivsel, inspirasjon og oppfinnsomhet. Her ser vi nordover Nærøysundet mot Leka.

NDLA det gjeveste prosjektet

Vikna kommune er en kystkommune med 6000 øyer og holmer. Det tar tid å komme seg til de større byene, men flyplass knytter øyene  til resten av landet. Digital læring og samarbeid er nesten en livsbetingelse i  dette samfunnet, som har stor maritim virksomhet. Regionen kan beholde ressurspersoner og arbeidsplasser som Telenor kundeservice og fiskeribedrifter,  når noen av arbeidsprosessene er digitale. Lista over prosjekter avdelingen ved Ytre Namdal videregående skole har vært med på, er lang som et uår.
– Prosjekter gjør det mulig å løse nye utfordringer. Og det gir massevis av energi! sier Trine.
– Men det største og mest innovative prosjektet vi har vært med på, er selve NDLA-prosjektet, sier Annemor.  – Åpne og fritt tilgjengelige læremidler laga av fagpersoner fra hele landet. Det er litt av en ambisjon. Vi er veldig stolte over å ha vært med på den bragden.

Kaffe smaker ekstra godt av NDLA-koppen.

Kaffe smaker ekstra godt av NDLA-koppen.

[callout type=»info» title=»Norsk eLæring»]

  • er en offentlig innovatør innen utdanning og kompetanseheving
  • utvikler digitale verktøy, læringsressurser og metodikk for livslang læring
  • samarbeider med forsknings- og utviklingsmiljøer som Sintef IKT, Sintef teknologi og samfunn, Sintef Byggforsk, Høgskolen i Oslo og Akershus, Universitetet i Oslo
  • eies av Nord-Trøndelag fylkeskommune

[/callout]