Våre samarbeid

NDLA har et mangfold av samarbeidspartnere i alle deler av virksomheten.
Noen samarbeider vi med om innkjøp av tjenester og teknologiutvikling, andre samarbeider vi med for å utarbeide nye læringsressurser.

NDLA er laget i samarbeid med dyktige lærere og elever. Derfor har vi etablert et pilotskolesamarbeid hvor lærere og elever tester ut de nye ressursene og læremidlene våre. Samarbeidet er essensielt for å sikre at vi hele tida utvikler læringsressurser som er relevante, brukervennlige og som bidrar til god læring.


I tillegg har fagredaksjonene dialog med fageksperter fra universiteter og høyskoler, kompetansesentre og bransjer for yrkesfagene våre når vi utvikler lærestoffet. Noen eksempler på dette er samarbeidene vi har med Dembra (Demokrati mot fordommer og utenforskap), Universitetet i Agder, Statistisk sentralbyrå, Samtavla ved Universitetet i Oslo og Norsk Elektroteknisk Komite (NEK).


NDLA har som visjon å være med på å skape framtidas læring. Derfor er innovative aktører innen læringsteknologi viktige for oss. Hvert år går om lag halvparten av utgiftene våre til innkjøp i dette markedet. Disse innkjøpene gir oss verdifulle samarbeid, og de bidrar til at innovative aktører i Norge får viktig stimuli.
I denne videoen kan du se et eksempel på samarbeid vi har med Tidvis i Oslo, et selskap som utforsker og utvikler nye formidlingsmåter.