NDLAs visjon og verdier

NDLAs visjon er “Sammen skaper vi framtidas læring”

Hvordan vi skal jobbe og hvordan vi skal oppnå visjonen, ligger i ordene:

Sammen med gode kolleger, lærere, elever og partnere skal vi bygge en læringsarena alle ønsker å bruke.

Skaper vi gode læremidler med høy kvalitet tilpasset våre brukeres behov.

Framtidas betyr at vi alltid skal strebe etter å sette standarden for beste praksis og utnytte mulighetene ny teknologi gir oss.

Læring som skal være for alle – uansett bakgrunn, skole, utdanningsprogram og lokasjon.

Verdier

Verdiene våre er hvem vi er og hva som kjennetegner oss. De skal være basis for avgjørelser. I NDLA har vi følgende verdier:

Vi er engasjerte

Vi er rause

Vi er til å stole på

Vi er åpne