Forfatterarkiv: Guttorm Hveem

About Guttorm Hveem

Guttorm er NDLAs primære brukarkontakt og sørger for at meldinger fra elever og lærere blir tatt imot og svart på. Han deler og sender ut relevant informasjon i sosiale medium og i nyhetsbrev. Fylkeskommune: Finnmark fylkeskommune

Internasjonal pris til Norge for verdens beste åpne læremiddel

Den norske læremiddelportalen NDLA.no (Nasjonal digital læringsarena) er tildelt Open Education Awards for Excellence 2017. Prisen, som er den største internasjonale utmerkelsen innen området åpne læremidler, deles ut av Open Education Consortium. Prisen til NDLA er i kategorien “Beste åpne portal”. Statsråden gratulerer –  Jeg vil gratulere NDLA med hovedprisen for beste nettsted i Open […]