Forfatterarkiv: Kirsti Slettevoll

Ny læringsressurs om EU lansert

Sentrale aktørar i samarbeidet om læringsressursen om EU. Frå venstre Inga Berntsen Rudi, NDLA, statssekretær Ingvild Stub, Utenriksdepartementet, og Erik Duncan, SIU.

På initiativ frå Utanriksdepartementet har NDLA i samarbeid med SIU (Senter for internasjonalisering i utdanninga) utvikla ein ny læringsressurs om EU. – NDLA er den best eigna samarbeidspartnaren fordi nettsidene blir brukte av både lærarar og elevar og har inntil 50.000 treff kvar dag, seier Erik Duncan frå SIU.

Brukarkontakten, berre eit tastetrykk unna

Brukarkontakten Guttorm Hveem i aksjon. Her sit han på Øyatun skule og førebur eksamenshjelp til MIK-elevar.

Du har kanskje også møtt nokon som flirer litt hånleg av ordet “delingskultur”.  Vel, dei kjenner ikkje Guttorm Hveem. Vi har prøvd å henge litt med i den digitale læringsrevolusjonen det siste tiåret. Når det buttar, får vi hjelp av Guttorm. Eller @ghveem som vi kjenner han som på sosiale medium. Ikkje noko spørsmål er for enkelt, ikkje noko for vanskeleg. Frå 2014 har dette orakelet frå Sunnhordland hatt jobben som brukarkontakt i NDLA.

Slik jobber en fagredaktør

Kristin Bøhle der hun trives aller best, ute i naturen hjemme i Grong i Nord-Trøndelag. Her ved den kjente lakseelva Namsen.

Fagredaktøren er sentral i utviklingen av læringsressursene på NDLA. Kristin Bøhle har vært med i NDLA siden starten og vært redaktør for to fag. Fagene naturfag og biologi kommer høyt opp på brukerstatistikken. Vi tar en prat med Kristin ved Grong videregående skole i Namdalen, der hun har sin pedagogiske base.

Historisk samarbeid

NDLA-fagene utvikles på forskjellige måter. Alle har en fagredaktør, oftest en pedagog med tilknytning til en videregående skole i en fylkeskommune. Noen redaktører har et utstrakt samarbeid med institusjoner og bransjer innenfor fagområdet. Slik vokser historiefaget på NDLA fram. Historisk samarbeid, sier redaktør Inga Bentsen Rudi, og smiler fornøyd av det treffende ordspillet.