Ledige stillinger

Ledige stillinger NDLA

NDLA er et interfylkeskommunalt samarbeid bestående av 18 av landets 19 fylkeskommuner.  I arbeidet med å lage nye fag, endre og utvikle allerede publiserte fag, samt å drive systematisk oppdatering av fagene,  frikjøper NDLA faglige ressurser og spesialister på læremiddelutvikling fra de samarbeidende fylker/skoler. Søkere må være tilsatt i en av våre samarbeidende fylkeskommuner.