NDLA-fortellinger

Khan Academy + NDLA = sant

Representanter fra fire nordiske land samarbeider om oversettelse av Khan Academy. Norges og NDLAs representant, Elisabet Romedal, til høyre.

På et kontor i Vigeland i Vest-Agder sitter Elisabet Romedal og ser video. Elisabet har vært redaktør for matematikkfagene på NDLA. Nå skal hun gjøre hundrevis av opplæringssekvenser på det amerikanske nettstedet Khan Academy  tilgjengelige for norske elever. Men Khan er mye mer enn video, og ressursene blir stadig bedre! Selvinstruerende individualisert progresjonslæring, sier Elisabet. Bare å lære seg begrepet og slå om seg.