Nyheter

Internasjonal pris til Norge for verdens beste åpne læremiddel

Den norske læremiddelportalen NDLA.no (Nasjonal digital læringsarena) er tildelt Open Education Awards for Excellence 2017. Prisen, som er den største internasjonale utmerkelsen innen området åpne læremidler, deles ut av Open Education Consortium. Prisen til NDLA er i kategorien “Beste åpne portal”. Statsråden gratulerer –  Jeg vil gratulere NDLA med hovedprisen for beste nettsted i Open […]

NDLA-G sikrer læremidler til alle grunnskoler

– Skoleeier kan gjennom NDLA-G være med å sikre et godt tilbud av åpne digitale læremidler til alle skoler, uavhengig av skolens økonomi og prioriteringer, forteller Ole Wongraven i Kristiansand kommune. Han er sentral i arbeidet med et nytt tilbud til elever og lærere i norsk grunnskole.

Spennende arbeid tar slutt

Sommertid betyr ferie og opplading av batteriene for mange. For noen av kollegene i NDLA betyr det også slutten på et engasjement. Trine Merethe Paulsen og Elisabet Romedal har produsert digitale læremidler i NDLA i rundt åtte år og gir seg denne sommeren. Her deler de noen av tankene sine med oss.