Nyheter

Norske elever i flytsonen med Khan Academy

Grunnleggeren av Khan Academy, Salman Khan, foran den norske versjonen av Khan Academy.

Det verdenskjente nettstedet Khan Academy lanserer nå en norsk versjon av læringsressursene i matematikk. Dermed er adaptiv læring en realitet for norske elever. Elevene holdes i kontinuerlig læringsaktivitet på sitt personlig tilpassede nivå, forteller prosjektleder Elisabet Romedal fra NDLA. Den amerikanske gründeren Salman Khan er begeistret for en norsk oversettelse.

Eksamensforberedelser i NDLA

Elever og lærere får hjelp med eksamensforberedelsene fra NDLA:

De siste månedene har det vært hektisk aktivitet i NDLA for å gjøre klart et godt tilbud til elevene i forbindelse med eksamen. Eksamenstips på fagsidene og online eksamenshjelp er noe av det elevene kan benytte seg av, forteller Kristin Bøhle i På nett-redaksjonen.

Ny læringsressurs om EU lansert

Sentrale aktørar i samarbeidet om læringsressursen om EU. Frå venstre Inga Berntsen Rudi, NDLA, statssekretær Ingvild Stub, Utenriksdepartementet, og Erik Duncan, SIU.

På initiativ frå Utanriksdepartementet har NDLA i samarbeid med SIU (Senter for internasjonalisering i utdanninga) utvikla ein ny læringsressurs om EU. – NDLA er den best eigna samarbeidspartnaren fordi nettsidene blir brukte av både lærarar og elevar og har inntil 50.000 treff kvar dag, seier Erik Duncan frå SIU.