Nyheter

Ny læringsressurs om EU lansert

Sentrale aktørar i samarbeidet om læringsressursen om EU. Frå venstre Inga Berntsen Rudi, NDLA, statssekretær Ingvild Stub, Utenriksdepartementet, og Erik Duncan, SIU.

På initiativ frå Utanriksdepartementet har NDLA i samarbeid med SIU (Senter for internasjonalisering i utdanninga) utvikla ein ny læringsressurs om EU. – NDLA er den best eigna samarbeidspartnaren fordi nettsidene blir brukte av både lærarar og elevar og har inntil 50.000 treff kvar dag, seier Erik Duncan frå SIU.

Akershus er igjen med i NDLA

Fylkestinget i Akershus vedtok i møte 23. august 2013 å melde Akershus fylkeskommune inn igjen i  det fylkeskommunale samarbeidet om NDLA. Akershus var med frå starten i 2006/2007, men melde seg ut frå 01.12.2012 og deltok ikkje i 2013.