Nyheter

Akershus er igjen med i NDLA

Fylkestinget i Akershus vedtok i møte 23. august 2013 å melde Akershus fylkeskommune inn igjen i  det fylkeskommunale samarbeidet om NDLA. Akershus var med frå starten i 2006/2007, men melde seg ut frå 01.12.2012 og deltok ikkje i 2013.