Eiere og styre

Interfylkeskommunalt samarbeid

NDLA er et interfylkeskommunalt samarbeid etter kommunelovens § 27. 18 fylkeskommuner deltar i samarbeidet, Oslo er eneste fylke som ikke er med, til tross for at bruken er størst der.

NDLA har et styre der hver eier har én representant valgt av fylkestinget.

John Arve Eide er valgt til styreleder for NDLA. Han er fylkesdirektør for videregående opplæring i Akershus fylkeskommune.

John Arve Eide er valgt til styreleder for NDLA.

John Arve Eide Foto: Jone Nyborgcba

Styrets leder er fylkesdirektør for videregående opplæring i Akershus, John Arve Eide.

Styret har valgt et arbeidsutvalg, AU, som har den daglige oppfølgingen av NDLA.  AU har en representant fra hver opplæringsregion.

NDLA har også en kontaktperson i administrasjonen i hver fylkeskommune. Sammen utgjør de fylkeskontaktkollegiet.

Vedtekter

Det interkommunale samarbeidet NDLA trådte i kraft fra 1. juli 2009. Vedtektene fra 2009 ble justert gjennom fylkestingvedtak i 2011.

Her er gjeldende vedtekter fra 2011.

Styret for NDLA

Styret består av 18 representanter, én fra hver av eierne.

Akershus: John Arve Eide. Fylkesdirektør for videregående opplæring

Aust-Agder: Bernt Skutlaberg. Utdanningssjef

Buskerud: Jan-Helge Atterås. Fylkesutdanningssjef

Finnmark: Lisbeth Sandtrøen. Opplæringssjef

Hedmark: Tore Gregersen. Fylkessjef for videregående opplæring

Hordaland: Svein Leidulf Heggheim. Fylkesdirektør opplæring

Møre og Romsdal: Erik Brekken. Fylkesutdanningssjef

Nord-Trøndelag: Vegard Iversen. Fylkesopplæringssjef

Nordland: Nina Ellingsen Høiskar. Fylkesutdanningssjef

Oppland: Inge Myklebust. Fylkesopplæringssjef

Rogaland: Håkon Faarlund Hetland. Fylkestingsrepresentant

Sogn og Fjordane: Bekka Skaasheim. Fylkesdirektør

Sør-Trøndelag: Inger Johanne Christensen. Fylkesdirektør for opplæring

Telemark: Helge Kristian Galdal. Fylkesopplæringssjef videregående opplæring

Troms: Sedolf Slettli. Fylkesutdanningssjef

Vest-Agder: Arly Hauge. Fylkesutdanningssjef

Vestfold: Lisbeth Eek Svensson. Direktør utdanningssektoren

Østfold: Solveig Helene Olsen. Fylkesdirektør for Opplæringsavdelingen

Arbeidsutvalget 2015 – 2017

Styret har oppnevnt et arbeidsutvalg, AU, som på vegne av styret ivaretar samarbeidet i periodene mellom styrets møter. I arbeidsutvalget sitter:

Solveig Helene Olsen. Fylkesdirektør for Opplæringsavdelingen, Østfold fylkeskommune.

Bernt Skutlaberg. Utdanningssjef Aust-Agder fylkeskommune.

John Arve Eide. Fylkesdirektør for videregående opplæring Akershus.