Elektronisk faktura

For kunder som ikke har tilgang på elektronisk faktureringssystem, tilbyr Hordaland fylkeskommune en portalløsning via Basware for sending av e-faktura.
Ressursnummer må påføres fakturaen: RES.nr 860002
Relevante vedlegg må følge med, og faktura skal merkes med oppdragsgivers kontaktperson.

Det finnes også andre tilbydere av nettbaserte fakturaportaler, og våre leverandører står fritt til å velge portal.
Ved spørsmål om fakturabehandling, kontakt Hordaland fylkeskommune  på tlf. 55239046.