Fylkeskontaktene

Fylkeskontaktene er administrativt ansatte i fylkeskommunene, som gjerne har pedagogisk IKT som sitt arbeidsområde. De er NDLAs kontaktpersoner i fylkeskommunene.

Fylkeskontakter 2015

Hver av fylkeskommunene har en kontaktperson som tilhører fylkeskontaktkollegiet i NDLA. De har valgt et arbeidsutvalg, AUFK, som vil jobbe tettere på NDLA og være et nyttig bindeledd mellom NDLA og de andre fylkeskontaktene.

Arbeidsutvalget er:
Helge Rabbås, Oppland fylkeskommune
Sigrun Bergseth, Buskerud fylkeskommune
Ketil Brathetland, Hordaland fylkeskommune

Helge Rabaas, Sigrun Bergseth og Ketil Brathetland utgjør fylkeskontaktenes arbeidsutvalg 2015-2016.

Helge Rabbås, Sigrun Bergseth og Ketil Brathetland utgjør fylkeskontaktenes arbeidsutvalg 2015-2016.

Foto: Jone Nyborgcba

Oversikt over fylkeskontaktene i NDLA:

Fylke Navn E-post Navn 2 E-post
Akershus Gunnar Hovd Gunnar.Hovd@afk.no
Aust-Agder Hanne-Lisbet Løite hannelisbetloite@ndla.no Halvard Berg halvard.berg@austagderfk.no
Buskerud Sigrun Bergseth Sigrun.Bergseth@bfk.no
Finnmark Csilla Timea Kacso Csilla.Timea.Kacso@ffk.no
Hedmark Anne Kristin Huse anne.kristin.huse@hedmark.org
Hordaland Kjetil Brathetland Kjetil.Brathetland@hfk.no
Møre og Romsdal Kristin Glæstad Vonheim Kristin.Glastad.Vonheim@mrfylke.no
Nordland Niels Ivar Nicolaysen niels.ivar.nicolaysen@nfk.no
Nord-Trøndelag Kristin Gustavsson Klaussen Kristin-Gustavsson.Klaussen@ntfk.no
Oppland Helge Rabbås helge.rabbas@oppland.org
Rogaland Tore Wersland tore.wersland@rogfk.no
Sogn og Fjordane Ole Henrik Mølmann Ole.Henrik.Molmann@sfj.no
Sør-Trøndelag Eivind Neumann-Larsen eivind.neumann-larsen@stfk.no
Telemark Mona Berg-Jensen mona.berg-jensen@t-fk.no Tormod Beichmann tormod.beichmann@t-fk.no
Troms Keilin Annie Jacobsen keilin.jacobsen@tromsfylke.no
Vest-Agder Lene Ragnhild Kyllesdal LeneRagnhild.Kyllesdal@vaf.no
Vestfold Terje Svensson terjesv@vfk.no
Østfold Jens Nicolaisen jennic@ostfoldfk.no