Hjelper fremtidens elever

Ved Gausdal vgs i Oppland har elever i engelskfaget jobbet med evaluering av NDLA som læringsressurs. Noen av endringene de ønsker seg er ny forside og enklere navigasjon.

Elevene i Gausdal går i en av NDLAs 34 pilotklasser som jobber med å gi oss viktige innspill i utformingen av gode digitale læremidler. Høsten 2015 startet NDLA et omfattende arbeid med å øke fagenes brukskvalitet. Det ble utført kvantitative og kvalitative målinger gjennom egen brukerundersøkelse, utført kvalitativt brukerkartleggingsarbeid, ekspertutredning av brukeropplevelse, fortløpende kvantitative målinger, og samtaler med 1700 elever og lærere i tilknyttede pilotklasser som dekker hele fagbredden til NDLA.

2 Plakat Forside NDLA

Slik tenker elevene at NDLAs forside kan se ut i fremtiden.

Foto: Kristin Bøhlecb
Arbeid med nytt navigasjon og brukeropplevelse

Elevene ved Gausdal vgs jobber med konkrete innspill til navigasjon og brukeropplevelse på NDLA.no

Foto: Kristin Bøhlecb

Vi er svært glade for gode innspill og konkrete forslag til utbedringer. Elevene i Gausdal skaper sammen med andre en bedre læringsarena for fremtidens elever.

Bildekollasj av ennspillene til elevene ved Gausdal vgs.

Bildekollasj av innspillene til elevene ved Gausdal vgs.

Foto: Kristin Bøhlecb
Opphavs- og bruksrett
Elever ved Gausdal vgs
Kristin Bøhle