Ledige stillinger NDLA

NDLA er et interfylkeskommunalt samarbeid bestående av 18 av landets 19 fylkeskommuner.  I arbeidet med å lage nye fag, endre og utvikle allerede publiserte fag, samt å drive systematisk oppdatering av fagene,  frikjøper NDLA faglige ressurser og spesialister på læremiddelutvikling fra de samarbeidende fylker/skoler. Søkere må være tilsatt i en av våre samarbeidende fylkeskommuner.

Har du lyst å være med å skape digitale læremidler for videregående skole i et lærerikt og spennende miljø?  

I Råd og Støtte (RoS) er all særkompetanse som trengs for å støtte utvikling og produksjon av digitale læremidler samlet.  Alle som er engasjert i stilling ved Ros rapporterer til leder for RoS, Johannes Leiknes Nag.

For skoleåret 2018/2019 har RoS behov for å engasjere medarbeidere i følgende stillinger:

Tjenesteansvarlig for produksjonsløsning i NDLA, 100 % stilling

Arbeidet omfatter:      

 • Ansvar for brukervennlighet, brukerstøtte og opplæring i produksjonsmiljø
 • Prioritering og forvaltning av tjenesteytelsen til produksjonsløsningen
 • Ansvar for utviklingen av produktiviteten til og forbedring av tjenestene i produksjonsløsningen
 • Inneha bestiller- og testledelsesrolle ved utvikling av nye tjenester og funksjonalitet i produksjonsløsningen.
 • Bidra til planlegging for produksjonenheten i NDLA
 • Ansvar for å sikre at lisensiering, rettighetsmerking og universell utforming som forvaltes i produksjonsløsningen ivaretas innenfor gjeldende lov- og regelverk

NDLA vil vektlegge følgende kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanning
 • God kunnskap om utvikling, produksjon og forvaltning av digitale læremidler til videregående utdanning
 • God kunnskap om kompetanse-, kvalitets-, prosess- og serviceledelse
 • Prosjektlederegenskaper og -erfaring fra å lede høyt kompetente medarbeidere i prosjektteam
 • Analytisk evne til å undersøke, analysere og påvirke produktiviteten til et produksjonssystem i en Lean-orientert virksomhet
 • Erfaring som systemansvarlig, -eier og/eller løsningsledelse for sentrale systemer i en virksomhet
 • Kompetanse om utvikling og produksjon av interaktiviteter, video, og annet rikt medieinnhold
 • Mål- og resultatorientert
 • Kjennskap til innkjøp og kontraktsforvaltning innenfor offentlig lov- og regelverk
 • God kjennskap til og erfaring med bruk av NDLAs læremidler er en fordel.

Videoprodusent , 70 – 100% stilling

Arbeidet omfatter:      

 • Gjennomføring av videoproduksjoner i tråd med bestillinger fra ulike fagredaksjoner. Den enkelte videoproduksjon er relativt begrenset i omfang. Arbeidet vil inkludere rådgivning til fagredaksjonelle team i planleggings- og utviklings- og kvalitetssikringsarbeid av videoproduksjonen før publisering. Videoene skal brukes av elever og lærere i ulike læringssituasjoner.

Videoproduksjoner må tilfredsstille kvalitetsveiledninger, designmanual og produksjonsretningslinjer. Samtidig finnes det egne medarbeidere i NDLA som vil bistå med å få utført teksting, lisens- og opphavsmerking, språklig kvalitetssikring og arbeid med universell utforming.

 • Bidra på samlinger i RoS-teamet til kompetanseheving innenfor eget fagfelt overfor øvrige spesialistressurser i teamet Råd og Støtte (RoS).
 • På forespørsel å bidra som rådgiver innenfor eget fagfelt når gjeldende retningslinjer og veiledninger for utvikling og forvaltning av innhold. Dette gjelder produksjoner levende bilder som skal oppdateres, eller når store bestillinger av videoproduksjoner skal kvalitetssikres.

NDLA vil vektlegge følgende kvalifikasjoner:

 • Utdanning som TV-journalist/videoprodusent
 • Praktisk erfaring og fagkompetanse om videoproduksjoner brukt av elever og lærere.
 • Søker må beherske grunnleggende intervjuteknikk, fotografering, lydopptak, klipping, teksting og annet etterarbeid i forbindelse med videoproduksjon, og må kunne dokumenterer dette ved å vise til tidligere produksjoner.
 • Kompetanse knyttet til utforming av gode brukeropplevelser og fortellerteknikk i digitale medier. Kompetanse om universell utforming er ønskelig.
 • Gode personlige samarbeidsegenskaper.
 • Det vektlegges at søker har tilgang til videoutstyr og produksjonsfasiliteter ved egen skole som tilfredsstiller krav til videoproduksjon med HD-kvalitet.
 • God kjennskap til og erfaring med bruk av NDLAs læremidler er en fordel.

Språkmedarbeider – inntil 2 stillinger i 100%

Vi søker medarbeider som har

 • Kompetanse og erfaring innen språkvask og korrektur på bokmål og nynorsk
 • Kompetanse og erfaring innen oversettelse mellom målformene, særlig fra bokmål til nynorsk
 • God kjennskap til offisiell rettskriving og skriveregler både på bokmål og nynorsk
 • God kjennskap til og erfaring med bruk av NDLAs læremidler er en fordel.

Søkere som har bestått Språkrådets kompetanseprøver, vil kunne bli foretrukket. Fagkompetanse i grammatikk, nordisk språkvitenskap e.l. vil også bli regnet som en fordel.

I ROS-team finnes bl.a. språkstøtte, bildestøtte, filmstøtte og støtte for produksjon av ferdig innhold. Språkstøtte er en tjeneste med ansvar for språkpolicy og veiledning for språk og tekst i NDLA. Den utlyste stillingen bidrar med korrektur og språkvask på nynorsk og bokmål og oversettelse mellom målformene i samarbeid med språkansvarlig.

Bildekonsulent  50 – 100% stilling

Bildekonsulenten skal arbeide tett sammen med fagredaktører og annet personell i NDLA for å finne, og tilrettelegge faglige illustrasjoner til fagtekster og oppgaver.

Arbeidet omfatter:

 • Ansvar for logistikk i uttak av bilder
 • Ansvar for den totale bildeprofilen for NDLA
 • Finne bilder og veilede teamene i riktig bildebruk, blant annet ved å utarbeide en bildeprofil for fagredaksjonene
 • Opprette bilder i produksjonssystem med relevant metadata
 • Lage kollasjer og slideshow, bildegallerier og interaktive oppgaver i H5P mm.
 • Bistå i å vurdere, kvalitetssikre og eventuelt innhente bilder fra andre kilder enn vår egen bildeleverandør. Det kan være fra ulike digitale delingstjenester på Internett og for eksempel produksjoner som er gjort av elever og lærere som vil dele dette med allmennheten. Konsulenten kan også bli utfordret på å bruke underleverandører som ulike fagredaktører mener er spesielt interessante.
 • Bistand til avklaring til å søke om tillatelse til å bruke innhold fra samarbeidspartnere på ndla.no, og til å følge opp slike avtaler i forhold f.eks. rettighetsmerking, universell utforming og modellklarering.
 • Levere faglige innspill og spille inn nødvendige endringer til produksjonsveiledning for bilder, eksempelvis http://brukskvalitetsplattform.ndla.no/bruk-av-bilder.html  ihht gjeldende lovverk. I 2018 vil dette innebære et arbeid med å følge arbeidet rundt ny åndsverkslov.

Vi søker medarbeider som:

 • Har relevant utdanning
 • Har en helhetlig forståelse for å produsere, eller levere deler i moderne sammensatte uttrykk, der en bruker bilder sammen med tekst, video/film, grafikk, lyd og spill.
 • Kan arbeide i ulike relevante digitale produksjonsverktøy.
 • Stor arbeidskapasitet
 • Gode samarbeidsegenskaper
 • Har kompetanse til og evne til å ta ansvaret for, og gjennomføre prosesser med rettighetsklarering og lignende.
 • God kjennskap til og erfaring med bruk av NDLAs læremidler er en fordel.

For alle stillingene gjelder:

Det er ønskelig at du ved søknad legger ved CV, samt kopi av vitnemål/attester. Søkere må være tilsatt i en av våre samarbeidende fylkeskommuner.

Dersom du ønsker mer informasjon om et eller flere av utlyste arbeidsområder,  kontakt teamleder Johannes Leiknes Nag enten på telefon: 994 58 542 eller epost: johannesnag@ndla.no.  For opplysninger om prosess rundt frikjøp, avtaleinngåelse m.v kontakt administrasjonsleder Anne Høgestøl tlf. 97 66 43 77 eller e-post:  anne.hogestol@hfk.no

Søknad på engasjementene med cv og kopi av vitnemål og attester  sendes administrasjonsleder Anne Høgestøl epost: anne.hogestol@hfk.no med kopi til teamleder ROS Johannes Nag  johannes@ndla.no

Søknadsfrist for alle stillingene er:  20.03.18

Se også følgende utlysning: Nye stillinger i ulike fag

Opphavs- og bruksrett
operating video camera
jsawkins