NDLA søker språkkonsulent

Til ROS (rådgiving og støtte for kjerneprosessene i NDLA) ønskes følgende stilling
fra våren 2018:

NDLA søker medarbeider som språkkonsulent i inntil 100 % stillingsressurs fra 01.01.2018.

Vi søker medarbeider som har

  • kompetanse og erfaring innen språkvask og korrektur på bokmål og nynorsk
  • kompetanse og erfaring innen oversettelse mellom målformene, særlig fra bokmål til nynorsk
  • god kjennskap til offisiell rettskriving og skriveregler både på bokmål og nynorsk

Søkere som har bestått Språkrådets kompetanseprøver, vil kunne bli foretrukket. Fagkompetanse i grammatikk, nordisk språkvitenskap e.l. vil også bli regnet som en fordel.

I ROS-team finnes bl.a. språkstøtte, bildestøtte, filmstøtte og støtte for produksjon av ferdig innhold. Språkstøtte er en tjeneste med ansvar for språkpolicy og veiledning for språk og tekst i NDLA. Den utlyste stillingen bidrar med korrektur og språkvask på nynorsk og bokmål og oversettelse mellom målformene i samarbeid med språkansvarlig.

Søkere må være tilsatt i en fylkeskommunal stilling.

Mer informasjon: Ta kontakt med språkansvarlig Ragnhild Tønnessen, ragnhildtonnes@ndla.no for informasjon om stillingen. Les mer om oss på om.ndla.no og våre læringsressurser og tjenester på www.ndla.no .

Søknad med cv sendes pr. mail til:
Anne.hogestol@hfk.no  med kopi til johannes@ndla.no

Søknadsfrist:  mandag 18. desember 2017

Opphavs- og bruksrett
Blackboard and sponge
NTB Scanpix