Merkelapparkiv: Samarbeidspartnere

Internasjonal pris til Norge for verdens beste åpne læremiddel

Den norske læremiddelportalen NDLA.no (Nasjonal digital læringsarena) er tildelt Open Education Awards for Excellence 2017. Prisen, som er den største internasjonale utmerkelsen innen området åpne læremidler, deles ut av Open Education Consortium. Prisen til NDLA er i kategorien “Beste åpne portal”. Statsråden gratulerer –  Jeg vil gratulere NDLA med hovedprisen for beste nettsted i Open […]

Ny læringsressurs om EU lansert

Sentrale aktørar i samarbeidet om læringsressursen om EU. Frå venstre Inga Berntsen Rudi, NDLA, statssekretær Ingvild Stub, Utenriksdepartementet, og Erik Duncan, SIU.

På initiativ frå Utanriksdepartementet har NDLA i samarbeid med SIU (Senter for internasjonalisering i utdanninga) utvikla ein ny læringsressurs om EU. – NDLA er den best eigna samarbeidspartnaren fordi nettsidene blir brukte av både lærarar og elevar og har inntil 50.000 treff kvar dag, seier Erik Duncan frå SIU.

Historisk samarbeid

NDLA-fagene utvikles på forskjellige måter. Alle har en fagredaktør, oftest en pedagog med tilknytning til en videregående skole i en fylkeskommune. Noen redaktører har et utstrakt samarbeid med institusjoner og bransjer innenfor fagområdet. Slik vokser historiefaget på NDLA fram. Historisk samarbeid, sier redaktør Inga Bentsen Rudi, og smiler fornøyd av det treffende ordspillet.