NDLA søker prosjektleder for IT-utvikling

Brenner du for å lede digital utvikling? Ndla.no er Norges største portal for læremiddel i videregående skole, med over en million sidevisninger i uken. Vi har høye ambisjoner for vår videre utvikling, og søker etter deg som kan være med å styrke arbeidet med teknisk utvikling. 

Som prosjektleder får du ansvar for å koordinere og følge opp utvikling av våre digitale tjenester. En annen sentral oppgave er å utforme gode spesifikasjoner på tjenestene organisasjonen har behov for. Du vil samarbeide tett med andre medarbeidere og leverandører for å lykkes.  NDLA nytter agile utviklingsmetoder. 

Stillingen er 100 prosent fram til 31. juli 2022, med mulighet for forlengelse.

Arbeidsoppgaver:

 • Planlegge og følge opp framdrift i utviklingsprosesser både internt og med  leverandører
 • Sikre at leveranser samsvarer med bestilling
 • Koordinere og følge opp testing og utvikle testprosedyrer
 • Følge opp og bistå tjenesteansvarlige for å sikre at bestillinger har god kvalitet
 • Videreutvikle system for prosjektstyring og prosjektoppfølging av IT-utvikling og eventuelt på andre områder
 • Delta i nasjonale og internasjonale samarbeidsprosjekt

Kvalifikasjoner:

 • Relevant høyere utdanning
 • Kompetanse innen prosjektleiing og oppfølging, helst innen IT-utvikling
 • Erfaring fra prosjektledelse med agile metodar. PRINCE2 Agile-sertifisering er en fordel
 • Kjennskap til etablerte teknologier og metoder for moderne programvareutvikling og -forvaltning
 • God forståelse av kostnader knyttet til IT-utvikling og forvaltning
 • Kjennskap til åpen kildekode, APIer og sentrale kodespråk er en fordel

Personlige egenskaper:

 • Du kan forstå, presentere og forklare løsninger for personer med ulik faglig bakgrunn
 • Du forstår brukerbehov og gjør disse om til praktiske løsninger
 • Du jobber selvstendig, systematisk og målrettet
 • Du er god til å samarbeide og lede team
 • Du evner å se helheten, men har likevel et blikk for detaljer

Vi tilbyr

 • En hverdag med stort ansvar, utfordrende og varierte oppgaver
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Et godt arbeidsmiljø med fleksible ordninger
 • Engasjerte og faglig dyktige medarbeidere
 • Deltakelse i nasjonale og internasjonale samarbeidsprosjekt
 • Lønn etter avtale

Stillingen rapporterer til teknisk leder.

Vil du vite mer? Kontakt teknisk leder, Christian Stange, på tlf. 976 89 831, eller på e-post christian@ndla.no

Søknad med CV sendes administrasjonsleder Anne Høgestøl på e-post stilling@ndla.no, med kopi til teknisk leder Christian Stange, christian@ndla.no 

Søknadsfrist er  17.03.21

Om NDLA 

NDLA er et fylkeskommunalt oppgavefellesskap som består av ti av landets fylkeskommuner. Kun Oslo står utenfor. Tilsatte i alle fylkeskommuner unntatt Oslo kan søke på ledige stillinger i NDLA.

Dersom du får tilbud om stilling i NDLA, vil du ha samme arbeidsgiver, men i den tiden du arbeider for NDLA vil du bli omdisponert til arbeid for NDLA i avtalt stillingsprosent og periode.

NDLA trenger koordinator

Vi søker en person med høyere utdanning og erfaring fra administrativt arbeid eller arbeid som koordinator. Søker må ha kjennskap til videregående opplæring og produksjon av digitale læremidler. Evne til samarbeid på tvers av ulike fagområder vektlegges. Det er en fordel om søker har erfaring fra arbeid med offentlige innkjøp.

Søknadsfrist 10. mars 2021.

Den som tilsettes, skal bistå leder for Bygge og bedre fag i deler av den daglige driften og bidra til at produksjonsprosessene blir så hensiktsmessige og effektive som mulig. Arbeidet vil omfatte administrative oppgaver og innebærer en koordinatorrolle på enkelte områder av produksjonen. Stillingen er fulltid i perioden 1. august 2021−31. juli 2022.

Arbeidsoppgaver

 • Bistå i innkjøpsprosesser, herunder registrere behov fra redaksjonene, bistå i utarbeiding innkjøpsplaner, kravspesifikasjoner, samt evaluering av tilbud.
 • Koordinatorrolle og støttefunksjon for fagredaksjonene, bl.a. knyttet til bestillinger (avrop), oppfølging av leverandører, opplæring av nye medarbeidere og samordning av behov inn mot andre deler av organisasjonen.
 • Oppfølging og oppdatering av arbeidsflyt for bestillinger (avrop) av undervisningsfilm, podkast, animasjonsfilm, simuleringer etc.
 • Oppfølging og oppdatering av rutiner for produksjon, i samarbeid med andre deler av organisasjonen, herunder arbeid med intranettet.
 • Administrativt arbeid knyttet til budsjettplanlegging, regnskap, saksforberedelse, personalsamtaler, og ansettelsesprosesser.
 • Planlegging og gjennomføring av samlinger.

Spørsmål kan rettes til leder for Bygge og bedre fag, Ole Fossgård: e-post olefossgaard@ndla.no eller mobil 47954856.

Søknadene sendes på e-post til administrasjonsleder Anne Høgestøl, e- post: stilling@ndla.no, med kopi til olefossgaard@ndla.no

Om oss

Nasjonal digital læringsarena (NDLA) er et fylkeskommunalt oppgavefellesskap som utvikler og tilbyr åpne kvalitetssikrede læremidler. I dag omfatter det læremidler i cirka 100 eksamensfag i videregående opplæring.  I dag deltar ti av landets elleve fylkeskommuner i samarbeidet. Bare Oslo kommune står utenfor.  Tilsatte i alle fylkeskommuner unntatt Oslo kan søke på ledige stillinger.

Dersom du får tilbud om stilling i NDLA, vil du ha samme arbeidsgiver, men i den tiden du arbeider for NDLA vil du bli omdisponert til arbeid for NDLA i avtalt stillingsprosent og periode.

Vil du lede NDLAs arbeid med design og brukskvalitet?

For at læringsressurser og digitale tjenester fra NDLA skal føre til læring, må elever og lærere oppleve at ndla.no er brukervennlig og at de raskt finner fram til læringsressurser som engasjerer og støtter elevens læring.  Høy brukskvalitet oppnår vi gjennom aktiv og systematisk brukerdialog med elever og lærere og gjennom tett samarbeid med ledende kompetansemiljø innenfor design og brukeropplevelser (UX). 

Som leder for team Bruke, står brukerne og bruken av NDLA i sentrum for ditt arbeid. Gjennom aktiv brukerinvolvering, daglige brukerdialoger og analyse av trafikk på ndla, vil du lede an i arbeidet for å videreutvikle gode løsninger og brukervennlig design. Innsikten i brukernes behov bruker du og teamet til å hjelpe fagredaksjonene til å lage gode læremidler som også er brukervennlige.  Systematisk innhenting av kunnskap om brukerens behov vil hjelpe deg når du i samarbeid med eksterne leverandører vil arbeide med å omsette disse i gode brukeropplevelser. 

Arbeidet omfatter

 • ansvar for brukerdialog og utvikling av brukskvalitet for NDLAs tjenester
 • budsjett- og resultatoppfølging innenfor eget ansvarsområde
 • ledelse av arbeidet i eget team, eventuelt ledelse av prosjekter 
 • oppfølging av leveranser innen designtjenester
 • deltakelse i nasjonale og internasjonale samarbeidsprosjekt
 • presentasjon av NDLAs ressurser og tjenester for eiere, brukere og andre

Leder for team Bruke rapporterer til daglig leder. 

Ønsket bakgrunn og kvalifikasjoner

 • relevant høyere utdanning
 • erfaring fra undervisning
 • gjerne erfaring med læringsdesign og utvikling av digitale læremidler, med vekt på brukeropplevelse
 • relevant teknisk kompetanse er ønskelig
 • relevant ledererfaring
 • svært gode skriftlige og muntlige ferdigheter i norsk
 • gode skriftlige og muntlige ferdigheter i engelsk 
 • mål- og resultatorientert tilnærming til eget ansvarsområde 
 • gode ferdigheter i bruk av IKT

100 % frikjøp til 31.07.2022, med mulighet for forlengelse. En del reisevirksomhet må påregnes. Tiltredelse etter avtale. 

Kan dette være interessant? Kontakt gjerne daglig leder Sigurd Trageton på tlf. 92 21 78 18, eller på e-post sigurd@ndla.no.

Du må være fylkeskommunalt tilsatt i ett av NDLAs eierfylker. Kontakt gjerne administrativ leder Anne Høgestøl på e-post stilling@ndla.no eller på tlf. 97 66 43 77 for informasjon om avlønning og om prosedyre vedrørende permisjon fra din stilling.  

Skriftlig søknad med CV sendes på e-post stilling@ndla.no til administrativ leder Anne Høgestøl.

Søknadsfrist: 10.03.2021.

Nasjonal digital læringsarena (NDLA) er et interfylkeskommunalt samarbeid som kjøper og utvikler kvalitetssikrede læremidler og andre læringsverktøy for videregående opplæring. I NDLA kan vi tilby et unikt nasjonalt arbeidsfellesskap av dyktige og engasjerte kollegaer med et sterkt ønske om å støtte læring og bidra til utvikling av videregående opplæring.  

Er du vår nye kommunikasjonsrådgiver?

Brenner du for god og nyskapende kommunikasjon? Ser du muligheter og løsninger? Da kan du være den vi leter etter som ny kommunikasjonsrådgiver i NDLA. Vi ser etter deg som forstår hvordan man sørger for god kommunikasjonsflyt internt og bygger omdømme og merkevare eksternt. 

Søknadsfrist 10. mars 2021.

For skoleåret 2021–22 har vi behov for å engasjere en kommunikasjonsrådgiver i inntil 100 % stilling. 

Medarbeiderne i NDLA bor på ulike steder i landet og treffes fysisk til samlinger noen ganger i året. En slik måte å jobbe på krever god kommunikasjon internt. Du vil spille en viktig rolle i arbeidet med å videreutvikle og ivareta denne kommunikasjonen. 

Du vil jobbe med å

 • planlegge, gjennomføre og evaluere kommunikasjonsaktiviteter
 • lage innhold til våre kanaler
 • utarbeide markedstiltak 

Vi ser etter deg som

 • er initiativrik, kreativ og har god gjennomføringsevne
 • har stor arbeidskapasitet, er nøyaktig og strukturert
 • er selvstendig og en løsningsorientert lagspiller
 • liker å jobbe både strategisk og praktisk

Vi ønsker at du har

 • relevant utdanning, fortrinnsvis minimum bachelor innen kommunikasjon eller journalistikk
 • erfaring fra kommunikasjonsarbeid, journalistikk eller PR-arbeid
 • god muntlig og skriftlig framstillingsevne i norsk og engelsk

Hos oss vil du få

 • utfordrende og meningsfylte arbeidsoppgaver
 • gode muligheter for egenutvikling
 • mulighet for fleksibel arbeidstid 
 • kunnskapsrike og hyggelige kollegaer 

Stillingen rapporterer til kommunikasjonsleder i NDLA, og du blir en del av et kreativt og kompetent team.

Noe reising må påregnes.

Dersom du ønsker mer informasjon om stillingen, ta kontakt med Hilde Schjølberg Evensen, leder for kommunikasjon og marked, på telefon 41 60 17 95 eller e-post hilde.s.evensen@ndla.no

For opplysninger om frikjøp fra nåværende stilling kontakt administrasjonsleder Anne Høgestøl på telefon 97 66 43 77 eller e-post  anne.hogestol@ndla.no

Søknad med CV sendes administrasjonsleder Anne Høgestøl på e-post stilling@ndla.no, med kopi til leder for kommunikasjon og marked Hilde Schjølberg Evensen, e-post hilde.s.evensen@ndla.no.

Om oss

Nasjonal digital læringsarena (NDLA) er et fylkeskommunalt oppgavefellesskap som utvikler og tilbyr åpne kvalitetssikrede læremidler. I dag omfatter det læremidler i cirka 100 eksamensfag i videregående opplæring.  I dag deltar ti av landets elleve fylkeskommuner i samarbeidet. Bare Oslo kommune står utenfor.  Tilsatte i alle fylkeskommuner unntatt Oslo kan søke på ledige stillinger.

Dersom du får tilbud om stilling i NDLA, vil du ha samme arbeidsgiver, men i den tiden du arbeider for NDLA vil du bli omdisponert til arbeid for NDLA i avtalt stillingsprosent og periode.

NDLA søker pilotskolemedarbeider

Vil du jobbe med å gjøre NDLAs læringsressurser enda bedre?

Søknadsfrist 10. mars 2021.

NDLA søker nå etter deg som skal hjelpe oss å teste ut våre nye idéer og ressurser ved skoler vi samarbeider med. Her får du mulighet til å være i tett kontakt med brukerne av læringsressursene våre. Du formidler dessuten viktig innsikt i hvordan ressursene brukes, og hvilken tilbakemelding de får, videre til organisasjonen.

Inneværende skoleår samarbeider NDLA med ni ulike videregående skoler, såkalte pilotskoler. Disse skolene har sagt seg villige til å teste ut NDLAs ressurser i ulike fag. De er også med på andre former for samarbeid.

For skoleåret 2021–22 har avdeling Bruke i NDLA behov for å engasjere en pilotskolemedarbeider i inntil 70 % stilling. Vi søker en positiv, nysgjerrig, strukturert og målrettet kollega som skal bidra til å styrke vår dialog med brukerne gjennom samarbeid med skoler, lærere og klasser.

Du vil jobbe med å
• planlegge og gjennomføre brukertester av NDLAs design og læringsressurser ute i skolene
• analysere funn fra brukertester og plukke ut sentrale funn for videreutvikling av design og læringsressurser
• formidle sentrale funn fra tester muntlig og skriftlig til resten av organisasjonen

Vi ønsker at du har
• relevant høyere utdanning
• erfaring fra klasserommet
• god evne til å kommunisere med mennesker, både muntlig og skriftlig
• evne til å arbeide selvstendig, og samtidig være en god lagspiller
• gjerne også kunnskap om kvalitative og kvantitative metoder

Erfaring fra brukertestarbeid er en fordel.

Noe reisevirksomhet må påregnes. NDLA er et samarbeid mellom ti av landets elleve fylkeskommuner. Du må være ansatt i en av disse for å kunne søke.

Ønsker du mer informasjon om stillingen, ta kontakt med Hilde Schjølberg Evensen, leder for kommunikasjon og marked, på telefon 41 60 17 95 eller e-post hilde.s.evensen@ndla.no.

For opplysninger om frikjøp kontakt administrasjonsleder Anne Høgestøl, telefon 97 66 43 77 eller e-post  anne.hogestol@ndla.no.

Søknad med CV sendes administrasjonsleder Anne Høgestøl på e-post stilling@ndla.no, med kopi til leder for kommunikasjon og marked Hilde Schjølberg Evensen, e-post hilde.s.evensen@ndla.no.