Eksamensforberedelser i NDLA

Nedlastbare ressurser

Som i  tidligere år, er læremidlene i faget gjort tilgjengelig for nedlasting  til PC som ePub eller pdf-format. Lenker til de nedlastbare versjonene blir tilgjengelig i nyhetssak på forsiden til alle fag som har sentralgitt eksamen. Dermed kan eleven få adgang til ressursene på ndla.no selv om de ikke har nett-tilgang under eksamen.

Eksamensløsning

Nytt av året er at Utdanningsdirektoratet har åpnet for begrenset adgang til læringsressurser på internett. Telemark fylkeskommune har utarbeidet en teknisk eksamensløsning som gir adgang til en begrenset versjon av ndla.no og Wikipedia.  Løsningen har blitt til i et samarbeid mellom Telemark fylkeskommune, NDLA, Cerpus AS og Citrix Norge AS. Telemark har delt informasjon om løsningen med andre fylkeskommuner.
Nord-Trøndelag fylkeskommune benytter seg av loggverktøyet Animas og har allerede full tilgang til NDLA under eksamen.

Eksamensstoff

Det er gjort en stor jobb i fagmiljøene i NDLA  for å gjøre klart eksamensstoff  på ndla.no. Her kommer det informasjon om eksamensordning, eksempler på organisering av eksamen og eksempler på eksamensoppgaver. Først og fremst vil elevene finne mange eksamenstips og oppgaver her. Det meste av eksamensstoffet blir publisert 29.april 2015.

Online eksamenshjelp

Fjorårets suksess med online eksamenshjelp i medier- og informasjonskunnskap videreføres. Nå utvides tilbudet til også å gjelde matematikk R2.

Informasjon til skolene

Mer detaljert  informasjon om NDLA og eksamen vil bli formidlet  i et eget Nyhetsbrev fra NDLA.
Se også etter aktualitetssaker på forsiden av NDLA-fagene.

Se eksamensstoff i Biologi 1 her

Les Nyhetsbrevet her