Årsmelding NDLA 2015

– Vi er med og sikrer demokratiske prinsipper ved at vi tilbyr åpne digitale læringsressurser, forteller styreleder John Arve Eide i årsmeldingen. Han er direktør for videregående opplæring i Akershus fylkeskommune.

2015 var et år med stor vekst. NDLA passerte 100 millioner sidevisninger siden 2008, og opplevde en brukervekst på 22 prosent fra 2014.

Les mer i årsmelding for 2015.