Pedagogisk leder

100 % frikjøp til 31.07.2021 med mulighet for forlengelse

Nasjonal digital læringsarena (NDLA) er et interfylkeskommunalt samarbeid som kjøper og utvikler kvalitetssikrede læremidler og andre læringsverktøy for videregående opplæring. I NDLA kan vi tilby et unikt nasjonalt arbeidsfellesskap med høyt engasjement for å støtte læring og bidra til utvikling av videregående opplæring.

Vår nåværende pedagogiske leder i NDLA går av med pensjon, og vi søker hans etterfølger.

Som pedagogisk leder vil du ha det overordnede ansvaret for at NDLAs ressurser og tjenester har en tydelig pedagogisk forankring og som følger opp NDLAs overordnede mål og strategi. I dette ligger bla. ansvar for å utvikle NDLAs pedagogiske plattform og bidra til at denne ligger til grunn for utforming av NDLAs tjenester og ressurser.

Arbeidet omfatter:

 • utvikle og forvalte NDLAs pedagogiske grunnlag og bidra til at dette danner utgangspunkt for vårt arbeid, våre ressurser og tjenester
 • utvikle og følge opp samarbeid med kompetansemiljø/organisasjoner/nettverk
 • strategisk og overordnet planlegging og rapportering
 • lede og koordinere utviklingsarbeid i NDLA
 • utredningsarbeid
 • bidra og støtte teamledere og andre i deres arbeid
 • bidra til kompetanseutvikling internt og i sektoren
 • presentere NDLA for eiere, brukere og andre

Pedagogisk leder rapporterer til daglig leder og deltar i ledermøtet.

Ønsket bakgrunn og kvalifikasjoner

 • relevant utdanning på masternivå
 • relevant ledererfaring
 • erfaring med læreplanverk og bruk av digitale ressurser og tjenester i opplæring
 • strategisk forståelse for anvendelse av digitale læringsressurser/tjenester i undervisning og opplæring
 • erfaring med utredningsarbeid 
 • erfaring med å drive systematisk utviklingsarbeid
 • gode ferdigheter i norsk skriftlig, bokmål og nynorsk
 • gode ferdigheter i engelsk skriftlig og muntlig
 • mål- og resultatorientert tilnærming til eget ansvarsområde 
 • gode ferdigheter i bruk av IKT
 • evne til nytenkning og ønske om å lære og arbeide tverrfaglig

En del reisevirksomhet må påregnes. 

Arbeidsoppgaver og organisatorisk plassering kan bli endret.

Tiltredelse etter avtale, senest 01.08.2020.

Kan dette være interessant? Kontakt gjerne daglig leder Sigurd Trageton på tlf. 922 17 818 eller e-post: sigurd@ndla.no. 

Søkere må være fylkeskommunalt tilsatt i NDLAs eierfylker. For informasjon om prosedyre vedrørende permisjon fra din stilling og avlønning, kontakt administrativ leder Anne Høgestøl på e-post: Anne.Hogestol@vlfk.no eller tlf. 976 64 377.

Skriftlig søknad med CV sendes på e-post til administrasjonsleder Anne Høgestøl.

Søknadsfrist: 03.05.2020

En kommentar om “Pedagogisk leder

Kommentarer er stengt.