Utlysning: Læreravtaler innen Norsk kort botid

Språkhjelp minoritetsspråk 

NDLA skal lage læringsressurser til læreplanen i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge – videregående opplæring (NOR09‑04). 

Vi trenger deg som har solid kompetanse i norsk og i ett eller flere av disse språkene:

 • arabisk
 • urdu
 • persisk/dari/farsi
 • polsk
 • tigrinja
 • ukrainsk
 • somali
 • pasjto
 • kurdisk (oppgi hvilket kurdisk språk)

Arbeidsoppgaver

Du skal bistå norskredaksjonen med å kvalitetssikre språkressurser i faget norsk for elever i vgo med kort botid i Norge (SF vg1/YF vg2). Arbeidsoppgaver kan for eksempel være å oversette eksempelsetninger, beskrive språkets grammatikk og bidra i faglige diskusjoner.

Vi ønsker at du har

 • universitets- eller høyskoleutdanning, helst på masternivå
 • erfaring med språkundervisning
 • gode grammatikkunnskaper i norsk og i minst ett av minoritetsspråkene 
 • evnen til å skrive og snakke tydelig og konkret om komplekse emner

Omfang

10–20 timer per språk. Interesserte kan ta kontakt med læremiddelansvarlig Marthe Moe på e-post: marthemoe@ndla.no for ytterligere informasjon.

Om utlysningen

NDLAs fagredaksjoner har behov for å knytte til seg spisskompetanse på enkelte fagområder gjennom læreravtaler. En læreravtale er en avtale av begrenset omfang (inntil 100 timer per år, for tiden 35 850 kr) som kommer i tillegg til ordinær stilling på egen skole. 

NDLA er et interfylkeskommunalt samarbeid mellom landets fylkeskommuner (utenom Oslo) om kjøp og utvikling av digitale læremidler for videregående opplæring. Som et ledd i dette arbeidet engasjerer NDLA faglige ressurspersoner og spesialister på læremiddelutvikling fra de samarbeidende fylker og skoler.

Bidragene fra ressurspersonene publiseres på ndla.no under Creative Commons-lisens CC-BY-SA: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.no

Innholdet som beskrives i avtalene, leveres etter nærmere avtale med bestiller.

Krav til deg som søker

Du må være ansatt i en av NDLAs samarbeidende fylkeskommuner.

Du må ha relevant utdanning, spisskompetanse på fagområdet og erfaring fra undervisning i videregående opplæring på det/de aktuelle programområdet(-ene). Erfaring fra produksjon av digitale læremidler vektlegges.

Søknaden

Legg ved oppdatert CV og eksempler på læringsressurser eller undervisningsopplegg som du har utviklet selv, og som er relevante for oppdraget.

Send søknaden til NDLA v/Anne Høgestøl (stilling@ndla.no), med kopi til leder for Bygge og bedre fag, Ole Fossgård (olefossgaard@ndla.no).


Søknadsfrist: 16. oktober 2023