Fagredaksjon brønnfag

Faget er under utvikling fra 2014.

Fagredaktør
Sissel Paaske, Stavanger offshore tekniske skole, Rogaland fylkeskommune

Faget utvikles i samarbeid med Cerpus ved Stine Frivåg.