Fagredaksjon bygg- og anleggsteknikk

Faget er under utvikling fra 2014.

Redaktør
Erik Wang, Sør-Trøndelag fylkeskommun

Redaksjonsmedlemmer
Kjell Helge Brørs, Charlottenlund videregående skole, Sør-Trøndelag fylkeskommune
Knut Grønvold, Eidsvoll videregående skole, Sør-Trøndelag fylkeskommune
Magne Vågsland, Chr.Thams fagskole, Sør-Trøndelag fylkeskommune