Fagredaksjon kroppsøving

Fagredaktør
Oddbjørn Vatn Slapgaard, Nord-Trøndelag fylkeskommune

Redaksjonsmedlemmer
Jan Bolle, Nord-Trøndelag fylkeskommune
Kolbjørn Ekker, Nord-Trøndelag fylkeskommune
Einar Berg, Nord-Trøndelag fylkeskommune

Fagansvarlige
Hans Petter Fuglerud, Buskerud fylkeskommune