Fagredaksjon romteknologi

Fagredaktør
Birgit Strømsholm, NAROM, Nasjonalt senter for romrelatert opplæring

Redaksjonsmedlemmer
Gunnar Stette, NTNU
Rolf Lien, Andøya
Torstein Wang, NAROM
Alv Egeland, Universitetet i Oslo
Njål Gulbrandsen, Universitetet i Tromsø
Tine Joramo, NAROM (støtte for fagansvarlig 2014 – 2015)
Stian Vik Mathisen, NAROM (støtte for fagansvarlig 2014 – 2015)
Ørjan Hoyd Vøllestad; NAROM (støtte for fagansvarlig 2014 – 2015)
Thomas Gansmoe, NAROM (støtte for fagansvarlig 2014 – 2015)

Fagansvarlig
Alexander Biebricher, NAROM. Les mer om hans medarbeidere i NAROM:  Romteknologi-medarbeidere 2014 – 2015