Fagredaksjon teknikk og industriell produksjon

Fagredaktører
Anita Lund, Industriskolen
Rune Mathisen, Telemark fylkeskommune

Fagansvarlig
Rune Mathisen, Telemark fylkeskommune (2014 – 2015)