Hva er NDLA?

Nasjonal digital læringsarena (NDLA) er et interfylkeskommunalt samarbeid som tilbyr fritt tilgjengelige åpne digitale læringsressurser for videregående opplæring. Vestland fylkeskommune er juridisk ansvarlige enhet for det interfylkeskommunale samarbeidet, der alle landets fylkeskommuner deltar. Kun Oslo står utenfor.

Vår visjon

NDLAs visjon er “Sammen skaper vi framtidas læring”.

Distribuert organisasjon

NDLA er en distribuert organisasjon. Medarbeiderne bor i alle deler av landet og samarbeider via digitale verktøy. NDLA har ingen egne ansatte, men disponerer medarbeidere med fylkeskommunale stillingsressurser, fra annen offentlige virksomhet og fra privat sektor. Kjernen i arbeidet er utvikling og oppdatering av digitale læringsressurser i fag på ndla.no.

Læringsressursene

NDLA ble etablert som prosjekt i 2007 og lanserte de første læringsressursene skoleåret 2008 – 2009. Etter det har porteføljen av fag blitt utvidet år for år. Det langsiktige målet er at NDLA skal kunne tilby læremidler i alle fag i videregående opplæring. I dag tilbyr NDLA læringsresurser i rundt 100 ulike eksamensfag.

Nettverk for samarbeid og distribusjon

Gjennom arbeidet med å utvikle digitale læringsressurser og spre god pedagogisk bruk av dem, har NDLA utviklet et sterkt faglig nettverk for samarbeid og distribusjon mellom fylkeskommunene. Derfor blir NDLA stadig invitert med som samarbeidspart for store og små satsinger innenfor utdanningsområdet nasjonalt og internasjonalt. Et eksempel på dette er Global digital library.