Det globale digitale bibliotek

Med Det globale digitale bibliotek, leder Norad og Norge et arbeid for å gjøre kvalitetssikrede læringsressurser for lesing tilgjengelig på en rekke ulike afrikanske og asiatiske språk. Det vil legges stor vekt på at innholdet er i formater som er universelt tilgjengelige og anvendbare for brukere med funksjonsnedsettelser og spesielle behov.

Biblioteket vil kunne være en viktig ressurs både for læringsmateriell i skolen og for å fremme lesing både i hjem og lokalsamfunn. Det globale digitale bibliotek inngår som del av den bredere Globale bokalliansen (Global Book Alliance).

GDL-plattformen blir utviklet av NDLA, delvis basert på gjenbruk av NDLAs kildekode som er sluppet under en fri lisens. Et team ledet av NDLA utvikler både den nettbaserte plattformen og mobil app for Android.

Tilknyttede dokumenter:

  • Tilskuddsavtale med Norad
  • Oversikt over kontrakter inngått som en del av prosjektet