Jobb for NDLA

Vil du bli vår medarbeider?

Våre medarbeidere i er tilsatt i en av våre samarbeidende fylkeskommuner, men bruker avtalt prosent av sin stilling i NDLA.  Alle medarbeidere har en arbeidsavtale med NDLA som regulerer arbeidsforholdet, men arbeidsgiveransvaret ligger hos den virksomheten vedkommende er tilsatt i. Medarbeiderne er spredt over hele landet og samarbeider i det daglige via digitale verktøy. NDLA er en prosessorganisasjon, og medarbeiderne tilhører en av tre arbeidsprosesser: styringsprosesser, kjerneprosesser eller administrasjon- og støtteprosesser.

I tillegg til utlysning av stillinger kan en redaktør avtale oppdrag med lærere eller andre ressurspersoner av en verdi på inntil kr. 30 000. 

Ledige stillinger i NDLA vil bli utlyst under menypunktet utlysninger.