Jobb for NDLA

Vil du bli vår medarbeider?

Våre medarbeidere i er tilsatt i en av våre samarbeidende fylkeskommuner, men bruker avtalt prosent av sin stilling i NDLA.  Alle medarbeidere har en arbeidsavtale med NDLA som regulerer arbeidsforholdet, men arbeidsgiveransvaret ligger hos den virksomheten vedkommende er tilsatt i. Medarbeiderne er spredt over hele landet og samarbeider i det daglige via digitale verktøy. NDLA er en prosessorganisasjon, og medarbeiderne tilhører en av tre arbeidsprosesser: styringsprosesser, kjerneprosesser eller administrasjon- og støtteprosesser.

I tillegg til utlysning av stillinger kan en redaktør avtale oppdrag med lærere eller andre ressurspersoner av en verdi på inntil kr. 30 000. Dersom du har kompetanse, ressurser eller idéer som du ønsker å bidra med i utviklingen av NDLA, ta gjerne kontakt med fagredaktør for det aktuelle faget. Du kan også kontakte vår brukerkontakt via kontaktskjemaet her. 

Ledige stillinger i NDLA vil bli utlyst under menypunktet Ledig stilling.

Invitasjon til mindre oppdrag vil bli publisert fortløpende nedenfor på denne siden.