Ofte stilte spørsmål

Illustrasjonsbilde av en mann i halvnært utsnitt. Ser spørrende ut. Bak mannen er det lagt inn mange skraverte spørsmålstegn.
Foto: Tom Knudsen (CC-BY-SA)

Hva er NDLA?

Vi er en læringsarena for videregående opplæring, en læringsarena med høy kvalitet og god faglig bredde. Innholdet vårt er utviklet i samarbeid med dyktige elever og lærere, og det skal være gratis og fritt tilgjengelig for alle – alltid. Slik sikrer vi livslang læring for alle.

Hvilke fag tilbyr NDLA læringsressurser for?

NDLA tilbyr mer enn 16 000 digitale ressurser fordelt på 146 eksamensfag i videregående opplæring. På ndla.no finner du en komplett liste over fagene.
Alle ressurser tilbys på både bokmål og nynorsk, og vi følger kravene til universell utforming.

Kan alle bruke NDLA?

Ja. NDLA er åpent for alle, du trenger ingen pålogging for å bruke oss. De aller fleste av læringsressursene våre har åpen lisens. Det betyr at du kan dele, bruke, skape, endre og redistribuere fagstoffet hos oss. Slik gjør vi ressursene våre til et digitalt gode som alle kan bruke, og vi bidrar til livslang læring.

Kommer NDLA til å utvikle nye fag?

Ja. Vi har fått klarsignal fra eierne våre til å utvide fagporteføljen. Vi er i gang med å bygge følgende fag:

  • spansk II
  • vg2 industriteknologi
  • vg2 landbruk og gartnernæring
  • markedsføring og ledelse 2

Vi vil utvide med flere fag i årene som kommer.

Hvem står bak innholdet på NDLA?

Læremidlene våre er laget av faglærere fra videregående opplæring. Disse har dokumentert digital og faglig kompetanse og god formidlingsevne. Flere av læremiddelforfatterne jobber også i videregående skole ved siden av. Dermed er de tett på skolehverdagen, og vi vet hvordan vi best kan lage engasjerende og lærerike ressurser. I tillegg har fagredaksjonene dialog med fageksperter fra universiteter og høyskoler, kompetansesentre eller bransjer for yrkesfagene våre samt kolleger i faglige nettverk.

Hvor mange bruker NDLA?

På en gjennomsnittsdag har vi mellom 60 000 og 80 000 besøk på ndla.no. I 2021 hadde vi totalt 14,9 millioner besøk på læringsarenaen vår. Besøkstallene øker for hvert år.

Er brukerne fornøyd med NDLA?

NDLA utvikler seg stadig – i samarbeid med dyktige lærere og elever. I 2019 gjennomførte Ideas2evidence på oppdrag fra NDLA en spørreundersøkelse blant 2 000 lærere. Resultatet gir en god pekepinn på vår posisjon blant lærerne:

  • Over 80 prosent sier seg helt eller delvis enig i at at de har tillit til kvaliteten og innholdet på fagstoffet. 
  • 70 prosent anbefaler gjerne NDLA til lærerkolleger, mens 76 prosent oppfordrer elevene til å bruke NDLA.

I 2017 gjennomførte KS en egen læremiddelundersøkelse. Den fastslo at NDLA er det digitale  læremiddelet som oftest blir vurdert til å ha høy faglig kvalitet. Samme år ble vi kåret til verdens beste åpne læremiddel av Open Education Consortium.