Nytt styre er valgt

NDLAs nye styre med virkning fra 19. april 2018 er:

John Arve Eide
Styreleder fra 01.01.2016 og fylkesdirektør for videregående opplæring i Akershus fylkeskommune.

Lin Marie Holvik
Direktør for Kulturtanken. Tidligere rektor for både ungdomsskole og videregående skole. Stort nettverk og bred erfaring med IKT og læring.

Gisle Hannemyr
Lektor ved UiO og en av Norges fremste eksperter på åpne systemer og internett. Er medlem av Personvernkommisjonen og sentral i Creative Commons- arbeidet i Norge.

Vibeke Wingerei
Advokat med spesialisering i opphavsrett, menneskerettigheter og ytringsfrihet. Erfaring fra Gyldendal Norsk Forlag hvor Wingerei blant annet i flere år var redaksjonssjef for Gyldendal Juridisk som er en del av Gyldendal Rettsdata som er et rent digitalt forlag.

Hanne-Lisbet Løite
Ansvarlig for markedsføring og pilotskoler i NDLA. Hun var på forhånd valgt blant medarbeiderne i NDLA som ansatterepresentant.

Varamedlemmer

Fast vara: Erik Brekken, fylkesutdanningssjef i Møre og Romsdal.
Personlig vara for ansattes representant: Johannes Nag, teamleder Rådgivning og større (RoS) i NDLA.

John Arve Eide ble enstemmig valgt til styreleder.

Styrets funksjon er 2 år.

Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.

I sitt arbeid med å finne gode kandidater har valgkomiteen lagt vekt på å finne kandidater med følgende kompetanse:

  • Juss
  • Delingsøkonomi
  • Organisasjonsutvikling
  • Teknologi- og læremiddelutvikling
  • Internasjonal samhandling
  • Offentlig forvaltning og politikk

Representantskapet har i samsvar med vedtatte vedtekter valgt det nye styre.

Åpent nett på eksamen

Eksamenskandidater får åpen tilgang til internett i følgende syv studieforberedende programfag, på Vg2 og Vg3:

SAM3020 Politikk og menneskerettigheter
SAM3009 Medie- og informasjonskunnskap 2
SPR3008 Internasjonal engelsk
SPR3010 Samfunnsfaglig engelsk
SPR3015 Kommunikasjon og kultur 2
SPR3017 Kommunikasjon og kultur 3
SPR3020 Reiseliv og språk 2

Kilde: UDIR

Byggfag under utvikling

Faget er fortsatt under utvikling og vi nærmer oss 200 sider med interessant og dagsaktuelt innhold. Her er noen smakebiter:

Lær mer om verktøy og maskiner i dette oppslagsverket.

Alt dette innholdet kan du bidra med å bygge videre opp. Har du spørsmål eller forslag, ta kontakt enten via «kontakt oss»-knappen til høyre på nettsiden, eller på e-post til læremiddelansvarlig Haldor Hove.

Mvh

Haldor Hove
Læremiddelansvarlig for tekniske yrkesfag
haldorhove@ndla.no

Sees på SETT

Lær mer om hvordan vi ved hjelp av pilotskoler fra hele landet tester og utvikler læringsressurser for videregående opplæring. Vi er opptatt av brukerinvolvering og deler gjerne hvordan vi jobber for å få produsere best mulig læremidler. På standen vår får du mulighet til å bidra på brukertest og selv påvirke utviklingen av våre læringsressurser. Velkommen til NDLA på stand A:39.

 

Daglig leder går av

«Styret ser svært alvorlig på det som forvaltningsrevisjonene har avdekket og ber styreleder gå i dialog med daglig leder med sikte på å finne løsninger som kan gjenopprette tilliten og omdømmet til selskapet.»

Oppfølging av politiske vedtak knyttet til revisjon I og II av NDLA har skjedd i god forståelse mellom styret og daglig leder. Avvikene i forvaltningsrapport I er lukket, og avvikene i forvaltningsrapport II vil bli fulgt opp i henhold til vedtak i fylkestinget i Hordaland og styrevedtak i NDLA 25.10.17.

Øivind Høines har vært en sentral ressurs i oppbyggingen av selskapet NDLA, og NDLAs posisjon i arbeidet med å sikre tilgangen til åpne digitale læremidler er ikke minst Høines fortjeneste.

Øivind Høines går i dag av som daglig leder for selskapet.

– Dette valget tar jeg fordi jeg ikke opplever å ha tillit fra styret. Jeg opplever å ha tillit fra styreleder, og fra min sjef fylkesdirektør for opplæring i Hordaland fylkeskommune, men dette er ikke tilstrekkelig for meg. Siden tilliten ikke er på plass, ser jeg at jeg kan bidra til å skape bedre rammer for utvikling og vekst ved å gå av, sier Øivind Høines

NDLA får nye vedtekter og nytt styre fra 1.4.2018. Vedtektene forutsetter et mindre styre som sitter tettere på daglig drift av NDLA. Dette styret vil ha støtte av et bredt sammensatt representantskap på vegne av alle eierne.

Styret i NDLA konstituerer Christer Gundersen som daglig leder fram til ny leder tilsettes.

Fylkeskommunene har gjennom samarbeidet NDLA vist at vi tar ansvar for læremiddelsituasjonen i videregående opplæring i Norge. Vi er trygge på at NDLA er en naturlig del av det fremtidige tilbudet av læremidler.

John Arve Eide
Styreleder NDLA