Møglestu tester nye NDLA

Gjennom pilotklasseprosjektet bidrar de med testing og konkrete forslag til forbedringer av digitale læremidler sammen med andre elever og lærer i landet.

Forenkler

– Jeg håper at det blir litt enklere å bruke NDLA i fremtiden, forteller Markus Andreas Blom. Han er førsteårselev på medier og kommunikasjon ved Møglestu vgs og tester prototypen til nye NDLA. På en datamaskin løser 16-åringen ulike oppdrag gitt av veileder Julie Bjørnstad i NDLA. Samtidig, i et annet rom på skolen, sitter tre personer og følger med på navigasjonsmønstre, tidsbruk og kommentarer underveis.

Brukervennlig

– Elevene gir oss innspill på konkrete forbedringer som skal gjøre NDLA mer brukervennlig, forteller Hanne-Lisbet Løite. Konsentrasjonen er på topp når Blom og medelevene tester prototypen. Målet er å skape en best mulig arena for læring. Tilbakemeldingene brukes til å justere og lage et nytt utkast av fremtidens NDLA.

Cecilie Eftedal, Hanne-Lisbet Løite og Tormod Nordsletten er dypt konsentrert i observasjonsrommet under brukertestene.

Cecilie Eftedal, Hanne-Lisbet Løite og Tormod Nordsletten er dypt konsentrert i observasjonsrommet under brukertestene.

Prototype

– Det var greit å gjennomføre brukertesten. Jeg hadde egentlig ikke så mange forventninger, men fikk høre litt om hva som foregikk av en venn, forteller Blom. Rundt 25 minutter brukte han på oppgavene i testlaben.
– Elevene blir presentert for en prototype av nye NDLA og forsøker å løse ulike oppdrag. Vi analyserer klikkmønstre, bruk av ikoner, plassering av elementer på siden, navigasjon og andre tilbakemeldinger underveis, forteller Løite. Sammen med henne i observasjonsrommet sitter Tormod Nordsletten fra Netlife Research. Han samler inn alle relevante data fra undersøkelsen, og skal bidra i analysen av det som etterhvert vokser til store mengder kunnskap fra testene.

Enestående lagspill

– Å involvere brukerne i utviklingen på denne måten er unikt i læremiddelsammenheng, jeg kjenner ikke til noen forlag som jobber så tett med brukerne, avslutter Hanne-Lisbet Løite.

Møglestu vgs ligger i Lillesand i Aust-Agder fylke.

Møglestu vgs ligger i Lillesand i Aust-Agder fylke.