Invitasjon til workshop i fagene religion og etikk, og sosiologi og sosialantropologi

Innspill til innhold og struktur

Samlingen vil ha form av en workshop der deltakerne vil bli utfordret til å komme med innspill rundt innhold og struktur. Workshopen vil bli holdt på Garder kurs og konferansesenter, Gardermoen 8. og 9. mars 2017.

Litt om dagene

8. mars vil vi hovedsakelig konsentrere oss om religionsfaget, mens fokus 9. mars blir faget sosiologi og sosialantropologi. Her vil vi også ha et sideblikk på faget politikk og menneskerettigheter.

NDLA dekker reise og opphold

Dersom du brenner for ett eller flere av disse fagene, og gjerne vil være med å påvirke hvordan læremidler utvikles, ber vi deg om å ta kontakt med oss. Send gjerne ved en CV og noen ord om hvorfor du gjerne vil delta i dette arbeidet. Vi vil deretter velge ut ca. 10 lærere fra hver fagområde som får delta i workshopen. NDLA dekker reise og opphold, mens eventuelle vikarordninger må avklares med egen skole.

Kontakt

Interesserte lærere bes ta kontakt med leder for bygge fag i NDLA, Ragna Marie Tørdal, innen 15. februar 2017.
Bruk e-post ragnator@ndla.no eller telefon 92894647