Tall og rapporter

Tall i NDLA

Hver eneste dag brukes NDLA av elever, lærere og andre som ønsker å lære. Tallene viser at ressursene våre blir brukt. Vi har en jevn økning i antall besøk for hvert år, og på en vanlig dag har nettstedet vårt mellom 60 000 og 80 000 besøk.

Ønsker du å se utvikling over tid, kan du se en presentasjon av trafikk per kalenderår siden 2009.

Vi bruker anonyme data fra Google Analytics til å måle trafikken.

Dersom du er interessert i statistikk du ikke ser her, kan du ta kontakt med NDLA slik at vi kan hente ut relevante tall til deg.

Rapporter i NDLA