Visjon og verdier

Vår visjon:

Sammen skaper vi framtidas læring

NDLAs visjon har fokus på å tilby gode, åpne digitale læremidler for alle fag i videregående opplæring. Det handler om å tilby elever og lærere gode digitale verktøy som en del av undervisningen, samt å tilby gode, pedagogiske opplegg gjennom åpne digitale læremidler.

 • Vi er utviklet i samarbeid med dyktige lærere og elever
 • Vi er alltid faglig oppdatert
 • Vi er åpen og tilgjengelig for alle – 24/7/365

Større gruppe menneske, på toppen av et fjell, som hopper i været i det bildet blir tatt.
Foto: Tom Knudsen (CC-BY-SA)


Våre verdier:

 • Vi er engasjerte.
  Vi ønsker å gjøre det lille ekstra, vi er nysgjerrige, og vi har alltid
  brukerne våre i fokus.
 • Vi er til å stole på.
  Vi kvalitetssikrer innholdet vårt, vi er oppdatert på hva som skjer innen utdanningsteknologi, og vi gir trygghet for brukerne våre.
 • Vi er rause.
  Vi gjør hverandre gode, vi er til for alle, vi inkluderer, og vi tar
  hensyn til innspillene vi får.
 • Vi er åpne.
  Vi har en kultur for deling og samarbeid på tvers – med brukere, medarbeidere og andre aktører. Det tror vi gir best resultat i lengden.


Med en slik visjon og med slikt verdigrunnlag er vi trygge på at vi tilbyr
kunnskap tilgjengelig for alle.